Dokážeš si představit,
co s tvým životem udělá 7 měsíců, které věnuješ sám sobě? 

... a nemusíš nikam odjet, ani se zavřít na samotku

Máš zájem o další ročník?

Další cyklus se otevře na podzim 2020
a registrace spustíme již v březnu.
Buďte první, kdo o nich bude vědět.
Zašleme Vám včas také podrobnější informace.

Získáš dlouhodobou podporu. Změna se neděje ze dne na den. Pusť se s námi do opravdové transformace. 

„Rozpuštění a upevnění jednoho mentálního návyku trvá minimálně 21 dní.“ Dr. Maxwell Maltz

Osvojíš si nové návyky, techniky a získáš vhledy do svého života, které ti umožní změnu
nejen snít, ale žít.

Na tvé cestě tě podpoří 6 výjimečných lektorů.

Pavel Moric, Jan Bím, Jan Benda, Lukáš Langer, Šimon Grimmich a Michaela Cmíralová

Dopřej si zastavení v dnešní uspěchané době.

Jen z vnitřního klidu vychází jasné, pevné a uspokojivé příští kroky. Pocit přehlcenosti je nová metla a tvůrce stresu 21. století.

Díky pravidelnosti a malé skupině nespadneš do starých kolejí.

Podrží tě ve chvílích, kdy ti běžně dochází síly, odhodlání nebo motivace. Neobětuj dlouhodobé sny za krátkodobé potěšení. Kapacita cyklu je pouze 12 účastníků.

 „Už u původních kmenů byl úspěšný průchod životní změnou založen na skupině,

která držela pohromadě a ve které si lidé věřili, podporovali se a byli si blízcí. Tento pocit v dnešní době není snadné zažít, přitom je jedním z nejsilnějších nástrojů k osobní proměně.” 

Michaela Cmíralová 
tvůrce cyklu

Využíváme to nejefektivnější,
co různé kultury k rozvoji nabízí. 

Kombinace technik a lektorů s širokým rozsahem od západní psychologie a koučingu, přes východní učení o mysli až po  přechodové rituály.

Co vám cyklus dá?

Neposilujeme vaše znalosti
a naučené dovednosti, posilujeme VÁS.

Naučíte se pozorněji si všímat, co se ve vás děje (Mindfulness) a zároveň si to, jací jste prostě dovolit (Self Compassion, Sebelaskavost). Nahlédnout a pustit, co vás váže ke starým již nefunkčním vzorcům a tak vás brzdí v možné spokojenosti právě teď (vybrané techniky psychoterapie C.G. Junga, archetypy, Well-being, pozitivní psychologie). Posílíte to, co vám v životě už funguje, nahlédnete hlouběji vaši celoživotní vizi a budete mít možnost pracovat se svými osobními hodnotami (Soul Craft, hledání vize, mapa života). Vše integrujete do každodenního života (koučink, motivace). Také si dopřejete pravidelný večer sami pro sebe, kde na chvíli opustíte každodenní stres, vydechnete a umožníte si tak získat nadhled.


Komu je cyklus určen? 
Těm, kteří chtějí:

  • otevírat svůj potenciál, sami sobě zase o něco lépe rozumět, sebevědomě si za sebou stát
  • nepodléhat přehlcení, dopřát si zastavení v turbuletní době, zklidnění, čas pro sebe a tím podpořit kvalitu a pevnost všech svých kroků
  • nahlédnout, co nám brání žít své sny naplno a nutí nás opakovat to nefunkční
  • tvořit a udržovat spokojené a upřímné mezilidské vztahy
  • podpořit ve svém životě jasný směr, radost a hlubokou vnitřní motivaci

Jak to bude probíhat?

Scházet se budeme pravidelně 2x do měsíce, vždy večer od 18.30 do 21.30 v Praze v malé skupině limitované na 12 účastníků. Pracovat budete postupně se všemi 6ti lektory v propracované návaznosti témat a technik, které vám umožní, ponořit se hlouběji do sebe, najít a zpracovat, co je potřeba a vynořit se o to silnější.


Počet míst je omezen na 12, abychom zachovali osobní přístup a možnost jít do hloubky.


12

účastníků

měsíců péče
a podpory

210

dní
 seberozvoje

14

večerních seminářů

2

víkendové retreaty


Intenzita cyklu je obdobná práci s osobním koučem,
jen jich budete mít k ruce šest.

Máš zájem o další ročník?

Další cyklus se otevře na podzim 2020
a registrace spustíme již v březnu.
Buďte první, kdo o nich bude vědět.
Zašleme Vám včas také podrobnější informace.

Představení týmu

Pavel Moric

„Co chcete žít v tom zbývajícím čase, který máte?“

Sedminásobný mistr ČR v karate, zakladatel a majitel vlastní karate školy a zejména kouč pro osobní rozvoj a nalezení vlastního potenciálu, který má více jak 10 000 odškolených a odtrénovaných lidí. Zbavuje lidi vžitých komplexů a učí, jak začít více prožívat a nenechat se sabotovat naší myslí.

Jan Bím

„Byl jsem cestovatelem a ředitelem cestovní kanceláře Adventura. Po letech jsem si ale uvědomil, že chci ještě lepší život.“

Podporuje jednotlivce v hledání jejich individuálního daru, poslání a cesty a jak je vyjádřit v hmotném světě. Vede doprovázené poutě, celo-týdenní hledání vize, pořádá meditace, semináře a provází “přechodovými rituály” iniciujícími člověka do jednotlivých životních etap.

PhDr. Jan Benda

„Cesta za poznáním sebe sama je tím nejúžasnějším dobrodružstvím, jaké znám. Je to cesta opravdové a nevratné proměny.“

Psycholog, psychoterapeut, kouč, lektor manažerských dovedností jako je komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání, asertivity a zvládání stresu a kurzů zaměřených na sebepoznávání, objevování a rozvíjení vlastního talentu, intuice, emoční inteligence a na využívání focusingu v manažerské praxi, iniciátor projektu Mindful Business.

Lukáš Langer

“Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes." C. G. Jung

Psycholog, psychoterapeut, transpersonální kouč, lektor well-being, člen České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii, asistent Mudr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.

Šimon Grimmich

„Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života.“

Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice. Vystudoval filosofii a religionistiku.

Michaela Cmíralová

„Ve škole mě učili, jak pracovat se světem kolem sebe, nikdo mi ale neukázal, jak pracovat s tím, který mám uvnitř. A tak se objevování vnitřního světa stalo mojí vášní.“

Průvodkyně po vnitřní stezce, Psychoterapeutická fakulta, Evropská nadace pro studium šamanismu, Výcvik lektora cchi-kung, Focusing, Nenásilná komunikace, Meditační praxe vedená mistrem. Spolutvůrkyně Školy 21 a Poradních kruhů pro změnu paradigmatu, autorka Transformačního cyklu.

Co se naučíte

metody se kterými se v rámci běhu setkáte
a schopnosti, které si osvojíte

Mindfulness - Rozvoj stavu všímavosti.
 

„Setkal jsem se s řadou učitelů meditace a s řadou tradic, a nakonec
jsem vždycky objevil totéž: jde o to být tady, se zájmem, otevřeností
a laskavostí. Všechno už tu je. Jen my tu většinou nejsme…“ Šimon Grimmich

Mindfulness nás učí techniky, které nám pomáhají tady být. Nejdříve nám pomůže všimnout si, jaký postoj zaujímáme k tomu, co se právě děje. A tedy také jaký vztah zaujímáme k sobě samým. Dokud bojujeme, dokud odmítáme, dokud se vyhýbáme... nemůžeme být plně přítomní. 


Schopnost uvědomovat si přítomnost sama nestačí, je třeba rozvíjet přátelský, vstřícný, přijímající vztah ke skutečnosti i k nám samotným. Vlastně se učit přijímat život takový, jaký je. To neznamená rezignaci, ale první krok k tomu stát se sami sobě nejlepšími přáteli. Ve svém výsledku Mindfulness přináší jasnost v rozhodování, uvědomění si vlastních potřeb, pocit vyrovnanosti, sílu opřít se sám o sebe a schopnost ustát konfliktní situace.

„Pokud si nevšimnete, co se děje, nemáte možnost to změnit.“ M.C.
 

Self Compassion - Laskavost a soucit nejen k sobě samým. Skrze sestavu technik budeme pracovat na naší schopnosti přijímat to, kým jsem. Tato cesta přináší posílení sebedůvěry a sebeúcty. Rozvíjí naši intuici, emoční inteligence a kvalitu našich vztahů. 
 
“Proč se soudit, když se můžeme obdivovat.” M.C. 
 

Hlubinná psychologie - Setkání s tím, co nás v životě stále dokola brzdí. Setkáme se s archetypy, budeme pracovat se symboly a jejich prostřednictvím i se svými vnitřními šrámy. Dostaneme možnost je lépe nahlédnout, pochopit a přijmout. Metody jsou založeny na práci C. G. Junga

"Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes."
C. G. Jung

 

Stress relief techniky - Relaxace, zastavení, zklidnění, jakožto základní nástroj pro uchování životního balancu a zdraví. Osvojíme si základní relaxační techniky jako je autogenní trénink. Což vám umožní rychle se zrelaxovat v období s větší psychickou zátěží či ve vypjatých momentech a zároveň postupně uvolňovat i vaši kreativitu.

Nenásilná komunikace - Prohlubuje schopnost rozlišovat potřeby, pocity, ustát je a autenticky nenásilně je sdílet. Pomáhá nám tak nejen nahlédnout své potřeby, ale zároveň je úspěšně a nekonfliktně naplňovat. V základě nás učí, jak být pro druhé srozumitelný a porozumět tomu, co se skrývá za slovy.
 

Soul Craft - Pochopíme, kde se na naší cestě životem nacházíme a co je třeba k dalšímu kroku. K úspěšnému projití naší životní změny využijeme učení o člověku a jeho vývojových fázích, jehož autorem je americký psychoterapeut Bill Plotkin. Jeho přístup vnáší do naší moderní uspěchané doby moudrost našich předků, která nám pomáhá opět stanout ve svém středu a otočit pozornost k hodnotám, které do života vnáší hluboký smysl. 


Práce s osobní motivací, vizí a realizace našich záměrů v běžném životě
„Ke konci cyklu s pomocí kouče integrujete vše, na co jste si přišli, do vašeho každodenního života.“ M.C.

Cena
26 000 Kč

(ročník 2019)
Je možné platit ve splátkách a fakturovat na firmu.

Máš zájem o další ročník?

Další cyklus se otevře na podzim 2020
a registrace spustíme již v březnu.
Buďte první, kdo o nich bude vědět.
Zašleme Vám včas také podrobnější informace.

Máte otázky?

Ráda Vám řeknu více k cyklu a lektorům
na tel. 724 001 915
nebo emailu: michaela@skola21.com


Konkrétní termíny a Platební podmínky

Termíny setkávání 

Pravidelně středa večer 1x za 14 dnů, 18.30 - 21.30, místo konání Praha (konkrétní místo bude upřesněno)

Začátek 9.října 2019, středa, společný zahajovací kruh

Dále vždy středy od 18.30-21.30:
termíny 9.10, 16.10, 30.10, 13.11., 27.11., 11.12., 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 15.4., 29.4., 6.5.

Jednodenní setkání + dva společné víkendy
12.10., 11.1.-12.1. a 27.3.-29.3.

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 7000 Kč je splatná do 7 dnů od podání registrace. Zbývající část kurzovného 19.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce. Na základě individuální dohody je možné částku splácet v měsíčním splátkovém kalendáři s doplacením plné částky do začátku kurzu (9. 10. 2019).

V ceně není ubytování a strava v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování a stravu platit na místě cca 1700 Kč na člověka i se stravou. Částka bude placená na místě přímo ubytovně.

V případě zájmu fakturujeme také na firmu. 

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradu.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kohokoli ze zájemců o cyklus, přičemž se zavazuje vrátit zálohu, popřípadě platbu kurzovného v plné výši, v jaké byla na jeho účet zájemcem zaslána.

Počet účastníků kurzu

Počet míst v cyklu je limitován pouze na 12 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

Podmínky přijetí

motivační dopis
včasné zaplacení
věk 18 +
dobrý zdravotní a psychický stav umožňující navštěvování kurzů i víkendů
cyklus není určen lidem s psychickými poruchami či lidem užívající medikaci ovlivňující psychický stav, cyklus nenahrazuje psychoterapii
 


Sdílejte událost se svými přáteli

Právě otevíráme přihlášky do druhého ročníku Transformačního cyklu! Opět bereme pouze 12 účasníků. Podrobné informace o...

Posted by Škola 21 on Friday, 12 April 2019