Platební a storno podmínky Školy 21 z.s.
pro účast na kurzech a workshopech

Rezervace a platební podmínky

 • pro závaznou rezervaci místa na kurzech s jednou platbou za kurz je třeba uhradit celý účastnický poplatek
 • kapacita míst na kurzu je omezena a v případě jejího překročení bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v celé výši, nebo lze částku, po vzájemné domluvě, převést na jiný kurz

Způsob platby

 • účastnický poplatek za kurz je nutné uhradit přes platební bránu GoPay nebo převodem na bankovní účet 2700847340/2010
 • fakturu Vám automaticky zašleme na váš e-mail

Storno podmínky

 • odhlásíte-li se do 7 dnů před začátkem workshopu či kurzu, bude Vám vráceno zpět zaplacené kurzovné nebo nevratná záloha v plné výši 
 • při zrušení účasti méně než 7 dní před termínem workshopu nebo kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 100% kurzovného, popřípadě 100% nevratné zálohy a doplatku po kurzu
 • je možné převedení kurzu na jinou osobu

Storno kurzu ze strany organizátora

 • nenaplní-li se minimální požadovaná kapacita kurzu, vyhrazuje si Škola 21 z.s. právo kurz zrušit
 • v tomto případě bude přihlášeným účastníkům buď vráceno 100% účastnického poplatku a nebo nabídnut převod částky na jiný kurz
 • právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za důležité pro zajištění průběhu a naplnění záměru kurzu. V tomto případě bude poplatek za kurz navrácen v plné výši.

Zdravotní stav a odpovědnost

 • workshop nebo kurz není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že v současné době podstupujete jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), informujte o tom prosím před zahájením workshopu lektora. Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.
 • zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu workshopu.
 • účast na workshopu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu workshopu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
 • účastník uhradí veškeré škody, které způsobí na movitém či nemovitém majetku v prostorách konání kurzu.
 • účastník mladší 18 let se může zúčastnit workshopu pouze se svým rodičem či opatrovníkem, nebo musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 • účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.  Údaje, které zadáváte ve formulářích, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Platnost od 1. 1. 2022

Fakturační údaje
Škola 21 z.s.
IČO: 04328710
DIČ: CZ04328710
Číslo účtu: 2700847340/2010

Korespondenční adresa: Skotská 3, Praha 6, 160 00