Platební a storno podmínky Školy 21 z.s.
pro účast v kurzu Rozvoj osobnosti skrze vnitřní a vnější komunikaci

1. Přihlašování a platba

Rezervace a platební podmínky:

 • po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Pro závaznou rezervaci místa na kurzu je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek nebo zálohu na účet organizátora akce Škola 21 z.s.
 • kapacita míst na kurzu je omezena a v případě jejího překročení bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v celé výši, nebo lze částku převést na jiný kurz    

Způsob platby:

 • účastnický poplatek za kurz je nutné uhradit předem přes platební bránu GoPay nebo převodem na bankovní účet 2700847340/2010
 • fakturu Vám zašleme automaticky po vyplnění přihlášky na vámi uvedený e-mail

2. Storno podmínky

 • odhlásí-li se účastník DO 14 dnů před začátkem akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět
 • odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ NEŽ 14 dnů před začátkem akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), zaplacená záloha je nevratná a nepřevoditelná. Pokud však účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 %.
 • odhlásí-li se účastník v den začátku akce nebo v průběhu akce, nemá účastník nárok na vrácení kurzovného. V případě, kdy se jedná o cyklus na sebe navazujících kurzů, začátkem akce se rozumí první kurz cyklu. Odhlásí-li se účastník v průběhu cyklu na sebe navazujících kurzů, nemá účastník nárok na vrácení kurzovného z uplynulých kurzů a zároveň se zavazuje doplatit 50% za následující, tj. zbývající kurzy z cyklu, kterých se neúčastní. 
 • po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník na začátku akce. V průběhu kurzu/cyklu na sebe navazujících kurzů to již není možné.
 • úvodní otevřené setkání se hradí před jeho začátkem v plné výši 6 000 Kč. Celý tříletý kurz se hradí před jeho začátkem jednotlivě za každý rok 24 000 Kč nebo v plné výši za 12 modulů 72 000 Kč.

3. Storno kurzu ze strany organizátora

 • v případě nemožnosti konat kurz z důvodu vládních opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 se termín setkání přesouvá na další nejbližší plánovaný termín.
 • pokud musí být akce zrušena z důvodů na straně organizátora Škola 21 z.s., platba bude vrácena zpět v plné výši. V tomto případě bude přihlášeným účastníkům buď vráceno 100% účastnického poplatku a nebo nabídnut převod částky na jiný kurz.

4. Zdravotní stav

Akce vyžadují zdravý psychický a fyzický stav. Akce nepředstavují terapii, nejsou náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Účastníci souhlasí s tím, že nebudou používat alkohol nebo drogy bezprostředně před akcí, ani v průběhu akce, a to ve všech prostorách, kde se akce koná (budovy i venkovní prostory).

5. Zodpovědnost

Účast na akci i samotná cvičení v průběhu akce jsou dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník mladší osmnácti (18) let může být účasten akce pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo opatrovníka, který za něj nese plnou odpovědnost.

6. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací. Nedodržení podmínek účasti bude mít za následek vyloučení účastníka z akce. V tomto případě nevzniká účastníkovi nárok na vrácení peněz.

6. Zpracování osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů se řídí našimi zásadami uvedenými zde

Není-li stanoveno jinak, vztahují se tyto podmínky na všechny kurzy v Škola 21 z.s., platnost od 1. 5. 2021.

Fakturační údaje
Škola 21 z.s.
IČO: 04328710
DIČ: CZ04328710
Číslo účtu: 2700847340/2010

Korespondenční adresa: Skotská 3, Praha 6, 160 00