Nenásilná komunikace ONLINE

základní kurz 

Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i na pohodu v celém našem životě.

„Můj život jsem postavila pevně na nohy poté, co jsem začala používat přístup Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace. Shledávám ho mimořádně užitečným pro schopnost život skutečně PROŽÍT a UŽÍT SI ho, proto ho sdílím s ostatními.  Mým záměrem je především vytvořit bezpečný prostor pro praktické vyzkoušení toho nejzákladnějšího, co koncept Nenásilné komunikace nabízí, a vytvořit tak východisko pro jeho uvedení do života.“

Helena Kurzweilová, lektorka

Co si můžete odnést?

✔ Propojení těla a mysli
✔ Pozorování bez souzení
✔ Vědomé zacházení s emocemi a potřebami
✔ Porozumění sobě i druhým v emocionální rovině
✔ Vyjadřování se bez kritiky
✔ Uvědomit si, co opravdu chci
✔ Vyjádřit jasně svá přání
✔ Komunikovat vědomě

Co vás čeká

Postupně projdete čtyřmi kroky nenásilné komunikace: pozorování - pocity - potřeby - prosba.

Tyto kroky tvoří vnitřní opěrnou strukturu komunikace, jejímž záměrem je se skutečně dorozumět, vytvářet zdravé vztahy, v nichž je závislost nahrazena vzájemností a snaha ovládat druhé upřímností a empatií.

Automatické, dávno naučené reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikt, se stanou předmětem vaší pozornosti a společně budete ověřovat jiné možnosti jak jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vnitřního porozumění.

Zaměříte se na odlišnosti mezi automatickým hodnocením a posuzováním a schopností stát se pozorovatelem událostí i sama sebe. Usnadní vám to vymanit se z domněnek a lpění na myšlenkách.

Hodně pozornosti budete věnovat vnímání vašeho těla a jeho vnitřní inteligenci. Budete se učit rozpoznat a pojmenovat vaše emoce a potřeby. Tyto schopnosti pomáhají oddělit se od závislosti na myšlenkových procesech a přinášejí nový pohled na situaci. Umožňují situace prožívat a učit se z nich, ne je pouze interpretovat. Současně uvolňují uvnitř nás prostor potřebný pro kreativní myšlení a nacházení nových řešení.

Postupně prohloubíte kontakt s vašimi potřebami i potřebami druhých lidí, což vám otevře více možností, jak se v určité situaci zachovat. Zaměříme se na vaši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem to, co potřebujete od druhých. V řeči nenásilné komunikace jde o prosbu, která nám výrazně pomáhá navzájem se dorozumět.

Jak vypadá workshop

Workshopy jsou především záležitostí praktického zkoušení a objevování. Součástí jsou i aktivity zaměřené na prohloubení naší všímavosti, usnadnění kontaktu s tělem a vnímání emocionální složky našeho bytí.

Teorie zabírá minimum času a je ilustrována osobními příklady a prožitky.

Těžiště setkání spočívá ve společném zkoumání a uvědomování si určitých aspektů naší komunikace, jejich sdílení, praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí je i sdílení prožitků a zkušeností z realizovaných aktivit. Sdílení napomáhá prohlubování kontaktu se sebou i vzájemnému inspirování a propojování s ostatními účastníky.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

Co budete potřebovat?

✔ Počítač nebo chytrý telefon, které vám umožní se přes zaslaný link připojit do konferenčního hovoru s ostatními.
✔ Funkční kamera a mikrofon
✔ Klidné a nerušené místo.
✔ Odhodlání zkoumat a objevovat sebe

Lektorka Helena Kurzweilová

Jsem kouč, lektor, facilitátor. Mám ráda tanec, pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž mají lidé jasno o své jedinečnosti a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj. Tím, co umím, dávám této vizi život.

Cítím se jako průvodkyně světem emocí a potřeb. Fascinuje mě moudrost lidského těla a těší mě ji objevovat. Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. Obojí je těsně spjaté s naším emocionálním světem, tedy s naším tělem. Na cestu do vnitřní džungle si se sebou beru spolehlivé průvodce, jakými jsou Nenásilná komunikace nebo Focusing.

Termíny

Termíny 

Úterý od 18 do 20:30 hod

31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 25.4., 9.5. 2023

Cena

Cena za kurz je 2500 až 4500 Kč

Cena se skládá ze zálohy 1000 Kč placené před kurzem a doplatku v rozmezí 1500 - 3500 Kč placeném po skončení kurzu.

Chceme, aby lidé věděli, za co platí, a rozhodovali se o částce spíše z vděčnosti za to, co jim kurz přinesl, než z povinnosti. Nabízíme možnost zvolit si částku, která se nachází v uvedeném rozmezí, podle vaší finanční situace, vnímané hodnoty workshopu a ochoty přispět k finančnímu zajištění organizátorů a lektorky.

Nižší částka umožňuje přístup k poznání těm, kteří mohou být ve finanční nouzi.

Střední částka pomáhá zajistit udržitelnost a pokračování naší práce.

Vyšší částkou usnadňujete přístup k seberozvoji těm, kteří nemají momentálně dostatečné finanční zdroje. Díky za vaše přispění.
 

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením zálohy 1000 Kč.

Po skončení kurzu vás prosíme o doplacení do 7 dnů skrze náš formulář ZDE

Peníze by neměly být problém. Pokud jsou, nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz, ozvěte se nám.

Storno podmínky

Život někdy přináší těžko předvídatelné změny. Pokud něco takového nastane a vy se odhlásíte nejpozději do 7 pracovních dnů před začátkem workshopu, bude vám vrácena zpět záloha v plné výši přijaté platby.

Zohledňujeme tak nepředvídatelnost ve vašem životě i možnost změnit rozhodnutí a současně bereme ohled na udržitelnost a efektivitu našeho fungování.

Přihláška

Máte již zkušenost s konceptem Marshalla Rosenberga? Rozumíte a zažili jste, na nějakém workshopu nebo ve vlastním životě, co obnášejí čtyři kroky Nenásilné komunikace a rádi byste tyto principy dále rozvíjeli? Podívejte se na naše Tréninkové skupiny Nenásilné komunikace!  

Jakékoli dotazy k organizaci semináře, přihlašování a platbám směrujte na email
info@skola21.com nebo telefon 721 578 397