TRÉNUJEME NENÁSILNOU
KOMUNIKACI
ONLINE

Máte již zkušenost s konceptem Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace a rádi byste tyto principy využívali více ve svém životě?

Otevíráme prostor pro on-line setkávání se záměrem prohlubovat chápání principů Nenásilné komunikace a zlepšovat se v jejich každodenním použití v běžných životních situacích.

Jak vypadá virtuální setkání?

 • Zahájení + přivítání + úvodní sdílení (vzájemná inspirace)

 • Připomínka principů Nenásilné komunikace pomocí citátu, příběhu apod. spojená se sdílením

 • Uvedení do tématu večera, teoretický úvod, demonstrace praktické části, předání instrukcí

 • Praxe ve skupinkách (zpravidla po 2-3 osobách)

 • Sdílení poznatků a uvědomění ve skupině

 • Uzavření

 • Celkový čas 2,5 hod (18 – 20:30 hod.)

 • Aplikace Zoom

Co je k tomu potřeba?

 • Počítač nebo chytrý telefon, které vám umožní se přes zaslaný link připojit do konferenčního hovoru s ostatními.

 • Funkční kamera a mikrofon

 • Klidné a nerušené místo.

 • Chuť potkat se s dalšími nadšenci

 • Touhu zkoumat a objevovat sama sebe.

„Mým záměrem je nabídnout zájemcům své schopnosti a zkušenosti s Nenásilnou komunikací.

Společně prohlubujeme uvědomění o sobě, blokujících a omezujících mentálních programech.

Současně tvoříme a posilujeme potřebné návyky formou různých aktivit a společného sdílení a objevování. Postupně tak prohlubujeme i naše vědomí o principech Nenásilné komunikace a naší schopnost je žít v každém okamžiku našeho života, utvářet tak zdravé a vyrovnané mezilidské vztahy.

Způsob, jakým předávám své chápání konceptu Nenásilné komunikace, je založen především na učení se z prožitků a uvědomění, k němuž dochází při praktických ukázkách, při cvičeních a rolových hrách.

Pracujeme s modelovými i reálnými situacemi. K učení využíváme i situace, které se odehrávají během setkání. Teorie je nezbytné minimum. Těžiště učení spočívá v sebeuvědomění, osobní zkušenosti, prožitku a sdílení.“

Helena Kurzweilová

Pro koho jsou setkání určena

Setkání navazují na Základní kurz Nenásilné komunikace. Jsou koncipována za předpokladu, že účastníci zvládají základy konceptu Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace, tedy že zažili a uvědomili si, co obnášejí čtyři kroky Nenásilné komunikace, ideálně na nějakém workshopu nebo ve vlastním životě.

„Přijměte tuto nabídku jako pozvání do komunity lidí, kteří si cení mezilidských vztahů, upřímnosti, vzájemnosti, porozumění a jednání bez násilí.“

Těšíme se :)
Helena Kurzweilová a Škola 21

Lektorka Helena Kurzweilová

Jsem kouč, lektor, facilitátor. Mám ráda tanec, pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž mají lidé jasno o své jedinečnosti a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj. Tím, co umím, dávám této vizi život.

Cítím se jako průvodkyně světem emocí a potřeb. Fascinuje mě moudrost lidského těla a těší mě ji objevovat. Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. Obojí je těsně spjaté s naším emocionálním světem, tedy s naším tělem. Na cestu do vnitřní džungle si se sebou beru spolehlivé průvodce, jakými jsou Nenásilná komunikace nebo Focusing.

Základní informace

Termíny ZIMA/JARO 2022/2023:

Úterý od 18 do 20:30 hod

7.2., 21.2., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6.

Na každý termín se můžete přihlásit zvlášť podle vašich časových i jiných možností. Nebo se můžete přihlásit na všechny termíny, kterých se chcete účastnit, naráz (zaškrtnutím příslušného dne a částky). Dostanete pak jednu souhrnnou fakturu. Výrazně usnadníte organizační stránku setkání, pokud se přihlásíte na daný termín alespoň týden dopředu. Nejpozději v den konání setkání dostanete e-mail s linkem, pomocí něhož se připojíte.

Přihlašujte se pomocí formuláře níže na této stránce.

Cena:

Chceme zpřístupnit učení se Nenásilné komunikace všem, kteří mají zájem, bez ohledu na jejich současnou ekonomickou situaci. Proto je cena za každé setkání stanovena v rozmezí 150 až 750 Kč. V přihlašovacím formuláři zaškrtnete jednu z pěti variant ceny (150, 300, 450, 600, 750 Kč.).

Nabízíme možnost zvolit si částku, která se nachází v uvedeném rozmezí, podle vaší finanční situace, vnímané hodnoty workshopu a ochoty přispět k finančnímu zajištění organizátorky a lektorky.

Nižší částka umožňuje přístup k poznání těm, kteří mohou být ve finanční nouzi.

Střední částka pomáhá zajistit udržitelnost a pokračování naší práce.

Vyšší částkou usnadňujete přístup k seberozvoji těm, kteří nemají momentálně dostatečné finanční zdroje. Díky za vaše přispění.
Život někdy přináší těžko předvídatelné změny. Pokud něco takového nastane a vy se odhlásíte nejpozději do 7 pracovních dnů před začátkem workshopu, bude vám vrácena zpět vaše platba.

Zohledňujeme tak nepředvídatelnost ve vašem životě i možnost změnit rozhodnutí a současně bereme ohled na udržitelnost a efektivitu našeho fungování. 

Přihláška

V případě, že ještě nemáte s konceptem Nenásilné komunikace osobní zkušenost,
doporučujeme začít s našimi základními kurzy Nenásilné komunikace

Jakékoli dotazy k organizaci semináře, přihlašování a platbám směrujte na email
skola.pro.21.stoleti@gmail.com nebo telefon 721 578 397