TRÉNUJEME NENÁSILNOU
KOMUNIKACI
ONLINE

Máte již zkušenost s konceptem Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace a rádi byste tyto principy využívali více ve svém životě?

Máte to do Prahy daleko nebo vám večerní Tréninková skupina nevyhovuje z jiných důvodů?

Pokud ano, máme pro vás nabídku.

Otevíráme prostor pro on-line setkávání se záměrem prohlubovat chápání principů Nenásilné komunikace a zlepšovat se v jejich každodenním použití v běžných životních situacích.

Jak vypadá virtuální setkání?

 • Zahájení + přivítání + úvodní sdílení (vzájemná inspirace)

 • Připomínka principů Nenásilné komunikace pomocí citátu, příběhu apod. spojená se sdílením

 • Uvedení do tématu večera, teoretický úvod, demonstrace praktické části, předání instrukcí

 • Praxe ve skupinkách (zpravidla po 2-3 osobách)

 • Sdílení poznatků a uvědomění ve skupině

 • Uzavření

 • Celkový čas 2,5 hod (18 – 20:30 hod.)

 • Aplikace Zoom

Co je k tomu potřeba?

 • Počítač nebo chytrý telefon, které vám umožní se přes zaslaný link připojit do konferenčního hovoru s ostatními.

 • Klidné a nerušené místo.

 • Chuť potkat se s dalšími nadšenci

 • Touhu zkoumat a objevovat sama sebe.

„Mým záměrem je nabídnout zájemcům své schopnosti a zkušenosti s Nenásilnou komunikací.

Společně budeme dlouhodobě tvořit a posilovat potřebné návyky formou různých aktivit a společného sdílení a objevování.

Postupně tak budeme prohlubovat i naše vědomí o principech nenásilí a naši schopnost je žít v každém okamžiku našeho života.“

Helena Kurzweilová

Pracujeme zejména s reálnými situacemi, které představují v životě účastníků výzvu, a tak by rádi našli jiný způsob, jak se v nich zachovat.

Způsob, jakým se učíme chápat koncept Nenásilné komunikace, je založen především na učení se z prožitků a uvědomění, k němuž dochází při praktických ukázkách, při cvičeních a rolových hrách.

K učení využíváme i situace, které se odehrávají během setkání. Teorie je nezbytné minimum. Těžiště učení spočívá v osobní zkušenosti a prožitku.

Pro koho jsou setkání určena

Setkání navazují na Základní kurz Nenásilné komunikace. Jsou koncipována za předpokladu, že účastníci zvládají základy konceptu Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace, tedy že zažili a uvědomili si, co obnášejí čtyři kroky Nenásilné komunikace, ideálně na nějakém workshopu nebo ve vlastním životě.

„Přijměte tuto nabídku jako pozvání do komunity lidí, kteří si cení mezilidských vztahů, upřímnosti, vzájemnosti, porozumění a jednání bez násilí.“

Těšíme se :)
Helena Kurzweilová a Škola 21

Lektorka Helena Kurzweilová

Jsem kouč, lektor, facilitátor. Mám ráda tanec, pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž mají lidé jasno o své jedinečnosti a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj. Tím, co umím, dávám této vizi život.

Cítím se jako průvodkyně světem emocí a potřeb. Fascinuje mě moudrost lidského těla a těší mě ji objevovat. Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. Obojí je těsně spjaté s naším emocionálním světem, tedy s naším tělem. Na cestu do vnitřní džungle si se sebou beru spolehlivé průvodce, jakými jsou Nenásilná komunikace nebo Focusing.

Základní informace

Termíny do konce roku 2020:

Pondělí od 18 do 20:30 hod

12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 14.12. 2020

Na každý termín se přihlašujte zvlášť podle vašich časových i jiných možností. Výrazně usnadníte organizační stránku setkání, pokud se přihlásíte na daný termín alespoň týden dopředu. Nejpozději v den konání setkání dostanete e-mail s linkem, pomocí něhož se připojíte.

Přihlašujte se pomocí formuláře níže na této stránce.

Cena:

Chceme zpřístupnit učení se Nenásilné komunikace všem, kteří mají zájem, bez ohledu na jejich současnou ekonomickou situaci. Proto je cena za každé setkání stanovena v rozmezí 100 až 500 Kč. V přihlašovacím formuláři zaškrtněte jednu z pěti variant ceny (100, 200, 300, 400, 500 Kč.). Vyšším finančním příspěvkem umožňujte účast těm, jejichž finanční situace je momentálně méně příznivá. Svým způsobem tak podporujete zlepšení celospolečenského klimatu.

Přihláška

V případě, že ještě nemáte s konceptem Nenásilné komunikace osobní zkušenost,
doporučujeme začít s našimi základními kurzy Nenásilné komunikace

Jakékoli dotazy k organizaci semináře, přihlašování a platbám směrujte na email jarmilaklimesova@gmail.com nebo telefon 732 552 575

Trénujeme Nenásilnou komunikaci ONLINE