UMĚNÍ DIALOGU

Nenásilná komunikace pro středně pokročilé

UMĚNÍ DIALOGU

Pokud jste zvládli základy konceptu Nenásilné komunikace a dokážete i vytvořit empatický kontakt s druhým člověkem, otevírá se vám další možnost růst a objevovat komunikační dovednosti prostřednictvím sebepoznávacího workshopu, který bude zaměřen na dovednost vést a udržovat dialog i v náročných situacích.

Pod pojmem dialog vnímám situaci, kdy dva lidé rozmlouvají tak, že je vždy jeden, který naslouchá se záměrem porozumět druhému. Nejedná se tedy o dva prolínající se monology nebo stav, kdy se jeden či oba snaží přesvědčit druhého o své pravdě.

Dialog je něco jako tanec mezi upřímností o sobě a empatickým kontaktem s druhou osobou. Upřímností míním takové sebevyjádření, které přináší pravdu o tom, co se v člověku odehrává, způsobem, který je respektující vůči druhé osobě. Upřímnost chápu jako vyjádření a informaci o mně, nikoliv hodnocení osoby nebo chování druhého člověka.

Pro udržování plynulosti toku komunikace v dialogu poslouží několik forem nástroje, kterému se říká prosba. Tento nástroj pomáhá také vnést více života do debat, které mohou být jinak únavné, např. do pracovních porad.

Co Vám kurz přinese:

✔ Pochopení toho, jak můžeme být pravdiví v každé situaci, aniž to ohrozí náš vztah.
Co se skrývá pod slovem autenticita a o kolik svobody a volného prostoru dokáže obohatit náš život.

✔ Porozumění tomu, jak mocným nástrojem je prosba, jaké má podoby a kdy a jak nám může pomoci pečovat o porozumění ve vztahu.

✔ Nástroje, jak pečovat o propojení s druhou osobou a udržovat atmosféru porozumění i tehdy, když mi v tom ten druhý nepomáhá.

✔ Co to znamená přijmout 100 % odpovědnosti za dialog.

Prožitek autentického dialogu, komunikačního tance, v němž jsou oba vyslyšeni.

Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i v celém našem životě.

„Můj život jsem postavila pevně na nohy poté, co
jsem začala používat přístup Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace. Shledávám ho mimořádně užitečným pro schopnost život prožít a užít si ho, proto ho sdílím s ostatními. Mým záměrem je především vytvořit bezpečný prostor pro praktické vyzkoušení toho nejzákladnějšího, co koncept Nenásilné komunikace nabízí, a vytvořit tak východisko pro jeho uvedení do života.“

Helena Kurzweilová - lektorka workshopu

Pro koho je workshop určen?

Pro ty, kteří mají za sebou alespoň čtyři dny praktického workshopu Nenásilné komunikace a dokáží pojmenovat a odlišit své pocity a potřeby od různých myšlenkových forem a utvořit alespoň základní empatický kontakt s člověkem, který se ztrácí v myšlenkách a emocích.

Pro ty, kteří v sobě mají odhodlání domluvit se i s lidmi, kteří se právě ztrácejí v emocích a ve vlastních domněnkách.

Umění vést dialog se podle mne hodí úplně všem lidem, kterým záleží na kvalitě mezilidských vztahů, které vytvářejí.

Pochopení podstaty autenticity a upřímnosti může zaujmout všechny ty, kteří si cení své vnitřní svobody. Nic neskrývat a nepředstírat shledávám velice osvobozujícím.

Umění dialogu může být velmi inspirativní pro všechny rodiče, průvodce, učitele a pečovatele o děti a mládež, protože představuje nástroj, který nám pomáhá být čitelnými pro druhé, domluvit se a dospět ke společné dohodě.

Jak vypadá workshop

Workshopy jsou především záležitostí praktického zkoušení a objevování. Součástí jsou i aktivity zaměřené na prohloubení naší všímavosti, usnadnění kontaktu s tělem a vnímání emocionální složky našeho bytí.

Teorie zabírá minimum času a je ilustrována osobními příklady a prožitky.

Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí je i sdílení prožitků a zkušeností.

Během všech aktivit dochází ke společnému zvědomování principů nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

Lektorka Helena Kurzweilová

Jsem kouč, lektor, facilitátor. Mám ráda tanec, pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž mají lidé jasno o své jedinečnosti a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj. Tím, co umím, dávám této vizi život.

Cítím se jako průvodkyně světem emocí a potřeb. Fascinuje mě moudrost lidského těla a těší mě ji objevovat. Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. Obojí je těsně spjaté s naším emocionálním světem, tedy s naším tělem. Na cestu do vnitřní džungle si se sebou beru spolehlivé průvodce, jakými jsou Nenásilná komunikace nebo Focusing.

Termín

Sobota a neděle

10.6.-11.6.2023 od 9:30 do 17:30 hod
Místo: Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha 10

Cena

Cena za kurz je 2500 až 4500 Kč

Cena se skládá ze zálohy 1000 Kč placené před kurzem a doplatku v rozmezí 1500 - 3500 Kč placeném po skončení kurzu.

Chceme, aby lidé věděli, za co platí, a rozhodovali se o částce spíše z vděčnosti za to, co jim kurz přinesl, než z povinnosti. Nabízíme možnost zvolit si částku, která se nachází v uvedeném rozmezí, podle vaší finanční situace, vnímané hodnoty workshopu a ochoty přispět k finančnímu zajištění organizátorů a lektorky.

Nižší částka umožňuje přístup k poznání těm, kteří mohou být ve finanční nouzi.


Střední částka pomáhá zajistit udržitelnost a pokračování naší práce.


Vyšší částkou usnadňujete přístup k seberozvoji těm, kteří nemají momentálně dostatečné finanční zdroje. Díky za vaše přispění.
 
Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením zálohy 1000 Kč.
Po skončení kurzu vás prosíme o doplacení do 7 dnů skrze náš formulář ZDE

Peníze by neměly být problém. Pokud jsou, nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz, ozvěte se nám.

Storno podmínky

Život někdy přináší těžko předvídatelné změny. Pokud něco takového nastane a vy se odhlásíte nejpozději do 7 pracovních dnů před začátkem workshopu, bude vám vrácena zpět záloha v plné výši přijaté platby.


Zohledňujeme tak nepředvídatelnost ve vašem životě i možnost změnit rozhodnutí a současně bereme ohled na udržitelnost a efektivitu našeho fungování.

Přihláška

Máte již zkušenost s konceptem Marshalla Rosenberga? Rozumíte a zažili jste, na nějakém workshopu nebo ve vlastním životě, co obnášejí čtyři kroky Nenásilné komunikace a rádi byste tyto principy dále rozvíjeli? Podívejte se na naše Tréninkové skupiny Nenásilné komunikace!  

Jakékoli dotazy k organizaci semináře, přihlašování a platbám směrujte na email
info@skola21.com nebo telefon 721 578 397