Rozvoj osobnosti

Skrze Vnitřní a Vnější Komunikaci

Tříletý vzdělávací kurz

O kurzu

O čem je kurz?

Jedná se o tříletý vzdělávací kurz, který se skládá ze 12 čtyřdenních tematických modulů.

Účastníci kurzu mají možnost uvědomit si svoji vnitřní a vnější komunikaci a rozvíjet obě tak, aby byly ve vzájemném souladu.

Kurz probíhá v němčině a češtině a je tlumočen z/do obou jazyků.

Pro koho je kurz určen?

Tento vzdělávací kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační schopnosti, žít tak, jací opravdu jsou, a být ve spojení se sebou samými.

Nabyté dovednosti můžete využít v rodinném i pracovním životě, v nejrůznějších konfliktních situacích, což přispěje ke zlepšení kvality vašeho života i všech kolem vás.

Kde a kdy se kurz koná?

Místo konání: Ekocentrum Loutí, Rabyně
Konkrétní termíny najdete níže:

Termíny

Termíny jednotlivých modulů

Každý modul začíná vždy ve čtvrtek v 18 hodin a končí v neděli ve 14 hodin. Podrobný harmonogram bude účastníkům zaslán e-mailem před zahájením každého modulu.


1. rok – komunikace v nás samotných

Modul 1:  03. – 06. 06. 2021
Modul 2:  02. – 05. 09. 2021
Modul 3:  25. – 28. 11. 2021
Modul 4:  10. – 13. 02. 2022

2. rok – komunikace s ostatními na základě vlastní vnitřní komunikace

Modul 5:  05. – 08. 05. 2022
Modul 6:  15. – 18. 09. 2022
Modul 7   17. – 20. 11. 2022
Modul 8:  23. – 26. 02. 2023

3. rok – uvedení vnitřní a vnější komunikace do vzájemného souladu a projevení vlastního názoru

Modul 9:  27. – 30. 04. 2023
Modul 10:  07. – 10. 09. 2023
Modul 11:  23. – 26. 11. 2023
Modul 12:  22. – 25. 02. 2024

Jak je kurz strukturovaný?

Témata jednotlivých setkání se věnují celkem 12 fenoménům lidského bytí a naší vnitřní a vnější mezilidské komunikaci.

Podrobné informace k obsahu jednotlivých setkání naleznete níže.

Jak kurz probíhá? 

Základ každého setkání tvoří konkrétní cvičení v malých skupinkách či dvojicích a následné diskuze. V nich může každý účastník nalézt odpovědi na své otázky.

Účastníci přicházejí na setkání s dotazy, které se týkají jejich soukromého života i s přáním rozvíjet své komunikační dovednosti obecně. Ke každému tématu také dostanete seznam filmů a knih, které podle vlastního uvážení můžete využít pro inspiraci a jako přípravu na další setkání.

Z každého setkání si odnášíte nejen odpovědi na mnohé otázky, ale také praktické dovednosti, které jejich neustálým procvičováním stále více zapojujete do svého každodenního života. To, co jste se naučili, se tak pro vás časem stane tak přirozené jako třeba dýchání.

Proč se tento kurz koná?

Mnoho lidí, kteří poznali léčivé účinky seminářů a koučovacích rozhovorů Dietera a Sternie, díky nimž našli řešení svých často dlouholetých a zdánlivě neřešitelných situací v rodině nebo v zaměstnání, žádalo, zda by se mohl uskutečnit podrobnější vzdělávací kurz na téma vnitřní a vnější komunikace.

Tento kurz vám umožní rozvinout své komunikační dovednosti do té míry, že budete sami schopni nacházet řešení ve složitých situacích a zásadním způsobem tak zvýšíte kvalitu svého života.

Zaregistrujte se ještě dnes

Smyslem života je žít život.

V čem se můžete rozvinout

Už žádné “musím” a “měl/a bych”

Projdete cestou vnitřní spokojenosti a zbavíte se pocitu nutnosti být dokonalí. Budete schopni vnímat, že jste dobří, aniž byste měli pocit, že musíte neustále podávat nějaký výkon.

Co když mě budou odsuzovat?

Naleznete v sobě výchozí bod, tzv. primární referenci, místo toho, abyste byli závislí na názoru a hodnocení druhých.

Pravá podstata vnitřních konfliktů a jejich skutečné řešení!

Porozumíte tomu, v čem spočívají vnitřní konflikty, a naučíte se je řešit.

Už nikdy se nestanu obětí - jde to vůbec?

Poznáte, kdy se nacházíte v pozici oběti, a najdete v sobě možnosti, jak zaujmout účinnější postoj

Přesná vnitřní mapa pro vaše rozhodování

Dostanete spolehlivý návod na to, jak činit svá rozhodnutí v souladu se svými vnitřními hodnotami a celým svým životem.

Východisko z bezvýchodné situace

Dokážete jednat i ve zdánlivě bezvýchodných situacích.

Řešení problémů - to nejlepší možné v rámci nedokonalého

Budete znát způsob, jak účelněji přistupovat k řešení problémů a plně při nich využívat své možnosti.

Život podle vzor(c)ů - ano, či ne?

Naučíte se, Jak opustit zaběhlé vzorce chování, které už nejsou aktuální.

Chtít to, co opravdu chcete

Budete vědět, jak bez námahy udělat, co udělat chcete a můžete.

Bezmoc a příchod něčeho nového ze vzniklé prázdnoty

Dozvíte se, jak tvůrčím způsobem zacházet se svojí vlastní bezmocí.

Přeměna agrese na životní sílu

Budete umět konstruktivně nakládat se svým vztekem.

Rozdíl mezi vinou a pocitem viny

Poznáte, kdy vám pocit viny brání v rozvoji a naučíte se konstruktivně zacházet s chybami.

Naše pocity jako mocné nástroje pro osobní rozvoj

Naučíte se rozpoznávat a využívat čtyři základní pocity – radost, smutek, strach a vztek – jako nástroje, které slouží každému člověku k jeho vývoji.

Individualita a společenství bez vzájemného rozporu

Naučíte se harmonizovat a synchronizovat to, co chcete vy, s tím, co chtějí druzí.

Orodičování - co to je, jak funguje, k čemu slouží

Budete umět doprovázet druhé, kteří procházejí nějakým vnitřním procesem. Dokážete podpořit děti i dospělé v jejich vývoji a zároveň jim budete umět nechat volný prostor.

Odpoutáním se od své identity (vnější představy o sobě samých) naleznete vnitřní sílu být sami sebou.

Zůstanete uvnitř otevření a zranitelní a tím si zachováte přístup k opravdové síle a veškerým lidským schopnostem.

Kontakt dvěma směry najednou

Ve chvíli, kdy komunikujete s druhými, budete schopni udržet kontakt se sebou samými.

Lektoři kurzu

LEKTOŘI Dieter Schwartz a Sternia Böttcher vystavěli program celého cyklu především ze zkušeností a postřehů z kurzů inspirativní lektorky komunikace Iris Johansson ze Švédska. S jejím přístupem ke komunikaci jste se mohli seznámit např. v ČR vydané knížce Rozhovory s Iris Johansson / Intuitivní pedagogika. 

Další velkou inspirací byly kurzy spolutvůrce konceptu Intuitivní pedagogiky Pär Ahlboma. V kurzu se také odráží mnohaleté osobní lektorské zkušenosti Dietera a Sternie na kurzech Intuitivní pedagogiky, v alternativním školství (Walsdorf) či s koučováním dospělých.   

Dieter Schwartz

Rád pomáhám lidem najít v sobě to pravé Já. Vycházím při tom zejména ze zkušeností a postřehů na kurzech Komunikace jako umění od Iris Johansson (specialistka na komunikaci, Švédsko), Hry s Pärem Ahlbomem (zakladatel školy Solvik ve Švédsku a spolutvůrce konceptu Intuitivní pedagogiky) a svých vlastních zkušeností s „transformací tmy prostřednictvím světla“.

Můj dosavadní život mi umožnil všechny tři zmíněné pohledy nejrůznějšími způsoby kombinovat: působil jsem jako učitel, kouč, mediátor, přednášející na vysoké škole či lektor na setkáních Intuitivní pedagogiky a mnoha dalších seminářích.

Jsem rád, že vzdělávací kurz „Rozvoj osobnosti prostřednictvím vnitřní a vnější komunikace“ je místem, kde mohu každému předat tyto zkušenosti, pohledy a odborné znalosti z oblasti psychologie. Pak už záleží na každém účastníkovi, jak je využije pro realizaci změn ve svém životě.

Sternia Böttcher

Ve svém životě, v rámci své překladatelské činnosti, ale i v každodenních nebo konfliktních situacích týkajících se lidí, zvířat i rostlin, jsem dokázala najít konkrétní řešení, která byla přínosná pro všechny. Stalo se tak vždy, když jsem se plně vžila do oné bytosti a nechala k sobě přijít odpověď, která mi vyvstala z podvědomí.

Zároveň jsem však zjistila, že v tomto procesu někdy ztrácím kontakt sama se sebou. Začala jsem se tím zabývat a snažila jsem se uvědomit si a zvládat tuto skutečnost v nejrůznějších životních situacích.

Díky účasti na seminářích a školeních z oblasti komunikace (Nenásilná komunikace s Iris Johansson), stejně jako díky diskuzím zejména s mladými lidmi, kteří mi kladli přímo niterné otázky, jsem si tento proces začala plně uvědomovat a nacházet pro něj slova. Zároveň se tím u mě nastartoval vnitřní proces, jak zacházet s překážkami, které mi brání v kontaktu se sebou sama, a jak je nechat plynout. Od té doby v tomto procesu pokračuji coby učitelka ve své pedagogické praxi i coby maminka dvou dětí.

Ráda poskytnu své znalosti a zkušenosti dalším lidem. Dokáži vytvořit jakousi základnu – příjemné prostředí, v němž mohou lidé započít svůj vlastní vnitřní proces a najít odpovědi na své otázky.

Co říkají naši účastníci

„Díky kurzu komunikace jsem se dokázal na lidi více naladit, ale vlastně tím jak jsem otevřel sám sebe. Přestal jsem dělat to, co mi nedávalo smysl a začal jsem se zabývat něčím úplně jiným. Celý proces byl vlastně o mé otevřenosti a vnitřní reflexi.“

Luboš Vedral
Učitel

„Dovolila jsem si více pozorovat svoje emoce a brát je vážně. Při komunikaci s druhými mi to pomáhá nastavovat a udržovat si svoje vlastní hranice. Dřív jsem nedokázala říci „ne“ a snažila se vždy vyhovět.“

Daniela Vodová 
ředitelka školy

„Člověk je brán takový jaký prostě je. Atmosféra, kterou Dieter dokáže nastolit napomáhá tomu, aby se i ostýchavý člověk otevřel. Pro mě byl „aha moment“ nový pohled na řešení konfliktů, to mi pomohlo v blízkých rodinných vztazích.“

Mgr. Barbora Petrašová 
psycholožka

Podrobný obsah jednotlivých modulů

I. rok
Komunikace v nás samotných

Co to je, co nazýváme primární rovinou.

Co se stane, když vezmeme živoucí život jako výchozí bod pro náš vlastní život a na tomto základě utváříme svoji komunikaci.

Modul 1 - Primární vědomí

Vidět skutečnost z jiného úhlu pohledu. Utvořit si povědomí o tom, co je samozřejmé, když tu nic jiného není (primární rovina). Rozšiřovat své vědomí a vnímání sebe sama teď a tady.

Modul 2 - Nezávislost a přizpůsobení

Moc, kterou má přizpůsobení nad nezávislostí. Když se přizpůsobení stane něčím jiným než obranným a ochranným mechanismem, který se nastartuje, když je náš život v nebezpečí. Jak rozlišit, kdy se přizpůsobujeme a kdy jsme naopak přirození a navzájem spolupracujeme.

Modul 3 - Odvaha myslet jinak

Mít odvahu změnit své myšlení.
Jak na určitou dobu myslet jinak, i když nám to možná připadá divné a vnímat, jak je příjemné přestat se držet toho, na co jsme zvyklí, neboť nás to zároveň omezuje. Chování a jednání, které vychází z toho, co je člověku vlastní, nikoliv z toho, jaká role se od nás očekává... Jak pěstovat morální odvahu.

Modul 4 - Zdravý, nebo nemocný?

Jak někdy pohlížíme na to, co je zdravé, jako na něco nežádoucího a nezdravého, co často potlačujeme a trestáme.

Jak pohodlnost, hodnocení a diagnózy udělají život chudým, místo toho, abychom se na něj dívali jako na přirozeně bohatý, se všemi nepohodlnými, zato však živoucími procesy, které v něm probíhají.

Ideál dnešní doby: rychle, efektivně a lehce, aby byl člověk šťastný a zbyl mu ještě čas pro sebe.

2. rok
Komunikace s ostatními na základě vlastní vnitřní komunikace

Co je komunikace? Co komunikaci řídí?

Kód, normy, kultura, principy, pravidla, jazyk, posuzování a způsoby setkávání se sebou samými i s ostatními.

Komunikace v praxi na základě primárních pojmů, které jsme si osvojili v prvním roce studia.

Modul 5 - Socializace a vzájemnost

Různé hodnotové systémy na sekundární rovině (náboženství, společnost, ekonomika atd.), a vlastní výchozí bod (reference) v nás. Vnímání celého světa i sebe samých jako fenoménu, tedy něčeho, co je, aniž bychom měli potřebu to hodnotit.

Socializace a komunikace jako prostředek k navázání kontaktu a hledání styčných bodů. Naproti tomu vnímání rozdílu, jak spolu mluvíme, když žijeme ve stejném primárním poli.

Co pro mě osobně znamená komunikace v každodenním životě a čemu chci lépe rozumět?

Modul 6 - Vzorce chování

Vidět vlastní vzorce, které nás určitým způsobem řídí a my přesně nevíme proč. Poznat, co nám v našem chování je a co není k užitku. Podívat se, zda neexistuje jiný možný způsob našeho chování.

Smířit se s tím, že je náš život nedokonalý. Tím získáme možnost poučit se ze všech chyb – zejména z těch vlastních – místo toho, aby nám způsobovaly konflikty. Vnímat jako dar a nikoliv jako zátěž, když nás někdo potřebuje nebo žádá o pomoc.

Modul 7 - Co říkáme a co si myslíme

Kontext a hodnocení, které beze slov vkládáme do našich komunikačních polí. Jak se změní zmíněné hodnocení, když se zbavíme předsudků a odsuzování. Umění být spokojeni s vlastní nedokonalostí, brát sebe i všechny ostatní takové, jací jsme, brát život takový, jaký je.

Modul 8 - Komunikační pole a jeho náboj

Komunikační pole – jakým způsobem řídí komunikační pole naše vědomí a názory ostatních. Jak se vymanit z přizpůsobení navzdory tomu, že to bude bolet a jak se nestat obětí pohodlnosti. Jak rozšířit své komunikační pole. Jak neutralizovat emoční náboj v komunikačním poli. Význam a maska naší identity.

3. rok
Uvedení vnitřní a vnější komunikace do vzájemného souladu a projevení vlastního názoru

Konflikty a myšlenkové chyby.

Jak řešit konflikty, které emočně nabíjejí jednotlivá slova i celou komunikaci.

Jak provázet druhé při řešení jejich konfliktů.

Modul 9 - Slepé skvrny a vnitřní náboj

Uvědomit si vlastní slepé skvrny a skutečnost, že se v životě řídíme scénáři, které byly vytvořeny v rané fázi našeho života.

Co je vnitřní náboj, díky kterému se vnější problémy zdají neřešitelné, neboť nás drží v zajetí našich představ o tom, jak mají věci být.

Modul 10 - Hodnocení a jejich důsledky

Jaké to je, být závislý na názoru a myšlenkách druhých a tím se dostávat do konfliktu s tím, jak sami vnímáme jednotlivé fenomény nebo co si o nich myslíme. Soupeření o to, čí hodnocení má platit. Znevažování a co to znamená. Pořadí a hierarchie. Nespravedlnost, pojetí spravedlnosti a pomsta. Smířit se s tím, že je náš život nedokonalý. Tím získáme možnost poučit se ze všech chyb – zejména z těch vlastních – místo toho, aby nám způsobovaly konflikty. Vnímat jako dar a nikoliv jako zátěž, když nás někdo potřebuje nebo žádá o pomoc.

Modul 11 - Myšlenkové chyby a jak je můžeme proměnit

Myšlenkové chyby a jejich proměna na základě primární reference v nás. O předsudcích, nedokonalostech a jejich následném hodnocení, které nás přivádí do vnitřního konfliktu se sebou samými. Umění odstranit obraz o skutečnosti, který opravdové skutečnosti neodpovídá. Jak nechat odejít pocity, které souvisejí s výše zmíněným obrazem o skutečnosti a jak vydržet nastalou prázdnotu, která může být plná smyšlených představ a podivných obav.

Modul 12 - Dárek

Jak zprostředkovat povědomí o primární rovině života … A o obráceném zákonu lásky. Jaké to je, dostat dárek v podobě toho, že dokážeme pomoct druhým, aniž bychom sami o tento dárek přišli. Jaké to je, mít užitek z toho, že přispíváme k pohodě druhých, aniž bychom pro to museli něco obětovat. Jak se nenechat zmítat emocemi při projevování soucitu s druhými.

Kolik kurz stojí

Předplatné na celý tříletý kurz 
12 modulů – 48 dní kurzu.

6 000,- Kč  za modul

24 000 Kč za rok
72 000 Kč za celý kurz

při vstupu do kurzu v září je cena za první rok 18 000 Kč a za celý kurz 66 000 Kč

Platba za celý tříletý kurz může být rozdělena na splátky za jednotlivé roky placených předem. Finance by neměli být překážkou Vaší účasti. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat a domluvit s námi individuální platební podmínky.

Cena obsahuje práci lektorů, tlumočení a organizaci kurzu.

Ubytování v Ekocentru Loutí a strava formou plné penze se platí zvlášť, není součástí kurzovného a platí se na místě v hotovosti.

Aktuální ceny:

Ubytování v pokoji bez použití lůžkovin – 900Kč/os. S lůžkovinami – 1.200Kč/os.

Vegetariánská plná penze – 1.200Kč/os. od čtvrteční večeře do nedělního oběda.

Termíny modulů

Termíny jednotlivých modulů

Každý modul začíná vždy ve čtvrtek v 18 hodin a končí v neděli ve 14 hodin. Podrobný harmonogram bude účastníkům zaslán e-mailem před zahájením každého modulu.


1. rok – komunikace v nás samotných

Modul 1:  03. – 06. 06. 2021
Modul 2:  02. – 05. 09. 2021
Modul 3:  25. – 28. 11. 2021
Modul 4:  10. – 13. 02. 2022

2. rok – komunikace s ostatními na základě vlastní vnitřní komunikace

Modul 5:  05. – 08. 05. 2022
Modul 6:  15. – 18. 09. 2022
Modul 7   17. – 20. 11. 2022
Modul 8:  23. – 26. 02. 2023

3. rok – uvedení vnitřní a vnější komunikace do vzájemného souladu a projevení vlastního názoru

Modul 9:  27. – 30. 04. 2023
Modul 10:  07. – 10. 09. 2023
Modul 11:  23. – 26. 11. 2023
Modul 12:  22. – 25. 02. 2024

Podmínky účasti

Zdravotní stav

Akce vyžadují zdravý psychický a fyzický stav. Akce nepředstavují terapii, nejsou náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Účastníci souhlasí s tím, že nebudou používat alkohol nebo drogy bezprostředně před akcí, ani v průběhu akce, a to ve všech prostorách, kde se akce koná (budovy i venkovní prostory).

Zodpovědnost

Účast na akci i samotná cvičení v průběhu akce jsou dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník mladší osmnácti (18) let může být účasten akce pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo opatrovníka, který za něj nese plnou odpovědnost.

Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací. Nedodržení podmínek účasti bude mít za následek vyloučení účastníka z akce. V tomto případě nevzniká účastníkovi nárok na vrácení peněz.

Registrace

AUTORKA KURZU

Jana Kočí

Nový cyklus kurzů, který otevíráme v roce 2021 – Rozvoj osobnosti skrze vnitřní a vnější komunikaci, je v Čechách novinkou a od ostatních komunikačních kurzů se výrazně liší.

Lektoři Dieter Schwartz a Sternia Böttcher, svým nehodnotícím přístupem a vytvořením bezpečného prostředí, dokáží ostatní vést k nalezení odpovědí na různé životní situace.

Dává mi velký smysl nyní posunout zkušenosti a myšlenky Dietera a Sternie dál, do českého prostředí. Komunikace je klíčová jak v rodinném tak pracovním prostředí, proto je tento kurz vhodný pro veřejnost i pro firmy a jejich zaměstnance, manažery. Všichni lidé mohou žít kvalitní život, neztrácet nic ze sebe, využít svůj potenciál a řešit situace/konflikty tak, že člověka netíží, ale obohacují.

Jakékoli dotazy k přihlašování a platbám směrujte na náš email
info@skola21.com nebo telefon 775 892 220