Platební a storno podmínky
pro účast na kurzech Škola 21 z.s.

Rezervace a platební podmínky:

 • pro závaznou rezervaci místa na kurzu, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek
 • kapacita míst na kurzu je omezena a v případě jejího překročení bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v celé výši, nebo lze částku, po vzájemné domluvě, převést na jiný kurz

Způsob platby:

 • účastnický poplatek za kurz je nutné uhradit předem přes platební bránu GoPay nebo převodem na bankovní účet 2700847340/2010
 • fakturu Vám zašleme na požádání emailem

Storno podmínky:

 • přihláška do kurzu je závazná
 • při zrušení účasti od doby přihlášení do 15. dne před termínem kurzu se účtuje storno poplatek 20% ze zaplacené častky, nebo ponechání 100% částky jako kreditu na jiné akce Školy 21
 • při zrušení účasti od 14. do 8. dne před termínem kurzu se účtuje storno poplatek 70% ze zaplacené častky
 • při zrušení účasti od 8. dne před termínem kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 100% kurzovného
 • je možné se domluvit na převedení kurzu na jinou osobu

Storno kurzu ze strany organizátora:

 • nenaplní-li se minimální požadovaná kapacita kurzu, vyhrazuje si Škola 21 z.s. právo kurz zrušit
 • v tomto případě bude přihlášeným účastníkům buď vráceno 100% účastnického poplatku a nebo nabídnut převod částky na jiný kurz

Není-li stanoveno jinak, vztahují se tyto podmínky na všechny kurzy v Škola 21 z.s., platnost od 1. 2. 2018.

Obchodní podmínky platné do 31.1.2017 naleznete zde.

Fakturační údaje
Škola 21 z.s.
IČO: 04328710
DIČ: CZ04328710
Číslo účtu: 2700847340/2010

Korespondenční adresa: Skotská 3, Praha 6, 160 00