Platební a storno podmínky
pro účast na kurzech Škola 21 z.s.

Rezervace a platební podmínky:

  • pro závaznou rezervaci místa na kurzu, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek
  • kapacita míst na kurzu je omezena a v případě jejího překročení bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v celé výši, nebo lze částku, po vzájemné domluvě, převést na jiný kurz

Způsob platby:

  • účastnický poplatek za kurz je nutné uhradit předem přes platební bránu GoPay
  • faktura bude obratem zaslána automaticky generovaným emailem

Storno podmínky:

  • přihláška do kurzu je závazná
  • při zrušení účasti od doby přihlášení do 7. dne před termínem kurzu se účtuje storno poplatek 300kč
  • možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 7. dne před termínem konání kurzu
  • je možné se domluvit na převedení kurzu na jinou osobu

Storno kurzu ze strany organizátora:

  • nenaplní-li se minimální požadovaná kapacita kurzu, vyhrazuje si Škola 21 právo kurz zrušit
  • v tomto případě bude přihlášeným účastníkům buď vráceno 100% účastnického poplatku a nebo nabídnut převod částky na jiný kurz

Není-li stanoveno jinak, vztahují se tyto podmínky na všechny kurzy v Škola 21 z.s., platnost od 1. 8. 2016. do 14. 10. 2017


Fakturační údaje
Škola 21 z.s.
Sídlo: Mexická 691/3, 101 00 Praha 10
Korespondenční adresa: Skotska 3, Praha 6, 160 00
IČO: 04328710
DIČ: CZ04328710
Číslo účtu: 2700847340/2010