Zažij se jinak

Divadelně, hlasově, pohybově k celistvé osobnosti

Seminář je pro všechny,

•    které zajímají seberozvojové a léčebné aspekty divadla
•    které oslovuje téma expresivních přístupů 
•    kteří zkoumají svoji autenticitu
•    kteří rádi posouvají hranice svých možností

Seminář je koncipován jako nekonvenční setkání s druhými a se sebou samým. Náplní semináře je prozkoumávání vlastního výrazu a hranic.

Jde o pochopení, že tvořivost nespočívá jen v předvádění nějakého umění, ale o projev ´teď a tady´. To může být cestou k sebeobjevování a sebepřijetí. Součástí semináře budou sebepoznávací expresivní techniky založené na skupinové práci. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům sebereflexi, kultivaci sebepojetí, podporu osobnostního zrání, zakotvení ve vlastním prožívání. Psychosomatické uvědomění je nezbytné pro tvořivou komunikaci, a tedy pro poznání a přijetí druhého, pro setkání v pravém slova smyslu.

Objevíte jednu z cest k hlubšímu sebepoznání, k autentické komunikaci s druhými a k nalézání zdrojů vlastní tvořivosti. 

•    Naleznete nové přístupy k tělu a jeho působení na druhé. 
•    Prozkoumáte nové úrovně komunikace a tvořivosti.
•    Objevíte další možnosti sebevyjádření.
•    Budete hledat a nalézat osobní témata a inspirace.

Lektorka Lucie Essenza

Lucie je absolventkou Katedry psychologie na UP v Olomouci a Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU se zaměřením na studium psychosomatických disciplín. Působila v Pedagogicko-psychologické poradně, v Terapeutické komunitě Němčice-Heřmaň SANANIM a jako asistent pedagoga na katedře psychologie a pedagogiky JČU v Českých Budějovicích. Je zakladatelkou společnosti Re:Life, v níž se zabývá zdravým užíváním internetu a technologií. Lucie je frekventantkou daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a absolventkou výcviku expresivních přístupů při práci se skupinou.

Kurz: 9 setkání
Vždy ve středu od 18.00 do 20.30
Začínáme 30. ledna

Termíny: 30.1., 6.2., 13.2., týden pauza
27.2., 6.3., 13.3., týden pauza,
27.3., 3.10., 10.4.

Prostor: Pražské kreativní centrum 
Staroměstské nám. 4/1
110 00 Staré Město

Kapacita semináře: maximálně 15 účastníků

Kurzovné: 3600 Kč do 24. 1.
Později 4400Kč

Platba: Po přihlášení níže zašlete kurzovné na účet 2700847340/2010. Do poznámky napište jen Vaše jméno a Zažij se jinak

Pro zajištění místa se prosím zaregistrujte:

Otevřená hodina kurzu

Zažij se jinak na zkoušku už 16. ledna od 18 hodin

Jakékoli dotazy k organizaci semináře, přihlašování a platbám směrujte na email vojta@skola21.com