Tělo jako zdroj:

důvěra, opora a vnitřní síla

 Termín: 24. 5. 2020
neděle 10.00-18.00

Do jaké míry dokážete vnímat jako zdroj vlastní tělo a to, co se v něm odehrává? Jak moc se dá "opřít" o to, co vám vaše tělo sděluje? Kde se v něm nachází vaše síla a jak se do ní "postavit"?

Všichni potřebujeme rozumět tomu, co jsou naše zdroje, dovolit si je skutečně využívat a v každé další situaci, kterou před nás život postaví, nacházet, čím v první řadě podpoříme sami sebe, než se vydáme cokoliv řešit.

Zima je obdobím, kdy si potřebujeme hýčkat naše zdroje, aby z nich mohlo na jaře opět vyrůst něco nového. Přijďte si zvědomit, jak s nimi nakládáte vy a získat vhledy a nástroje, jak sami se sebou zacházet tak, abyste pro sebe byli tím nejcennějším zdrojem.

Přijďte skrze práci s tělem, s pohybem a technikami zaměřenými na prožitek poodkrýt vaše vnitřní nastavení týkající se důvěry ve vlastní tělo a jeho moudrost. 

Jak zacházíte se svými zdroji? Dokážete si pro sebe vytvořit skutečně podporující prostředí? Jsou příběhy, které vyprávíte sami sobě ve své hlavě, pro vás podpůrné nebo rozkladné?

V jakých situacích přenecháváte zodpovědnost za sebe sama na někom jiném, jak zacházíte se svými hranicemi a co potřebujete k tomu, abyste uvěřili ve svou vlastní sílu?

Maximální kapacita skupiny je 12 účastníků.

Vhodné pro všechny muže i ženy, se zájmem o dané téma a otevřeností ke sebezkušenostním technikám, bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti.

Pokud máte akutní psychické obtíže, nebo užíváte léky ovlivňující váš psychický stav, konzultujte prosím předem vaši účast ve skupině s terapeutem, který ji povede.

Lektorka Veronika Sequensová

Veronika je tanečně pohybová terapeutka (absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku), průvodkyně na cestě sebepoznáním skrze vědomou práci s vlastním tělem. Dlouhodobě se zabývá studiem různých systémů práce s tělem a s prouděním energie v těle. Má 5 let praxe s vedením terapeutických a seberozvojových skupin, od roku 2004 působí jako lektorka tance, choreografka a tanečnice.

Praktické informace

Termín: neděle 24.5.2020

Čas: 10.00-18.00 

Místo: Artual, Letohradská 62, Praha 7

Cena semináře: 1 290 Kč

Máte-li jakékoliv dotazy,  
obraťe se na skola.pro.21.stoleti@gmail.com nebo 775 892 220

STORNO PODMÍNKY: 
Platba je vratná v plné výši při zrušení vaší účasti nejpozději do 14 dní předem, tj. do 10.5.2020 včetně. Při zrušení účasti nejpozději 1 týden předem (tj. do 17.5.2020 včetně) se účtuje storno poplatek 600,- Kč. Při pozdějším zrušení účasti je storno rovno 100 % celkové ceny workshopu. V případě, že se workshopu nebude moci zúčastnit, je možno za sebe zajistit náhradníka.


Přihláška