Sebepřijetí

s Janem Burianem

O ČEM TO BUDE?

Jak se spřátelit sám se sebou díky všímavosti a sebelaskavosti 

Všímavost

S lehkostí a zájmem si uvědomujeme, co právě prožíváme, ať už je to příjemné nebo nepříjemné. Díky tomu dokážeme zmírnit stres, uvolnit tělesné napětí a udržet si odstup od posuzujících myšlenek a automatických reakcí.

Sebelaskavost

Když prožíváme něco náročného, tak místo abychom se přehnaně kritizovali, hledáme, jak si lépe porozumět a být sami sobě podporou. Když dokážeme být podoporu sami sobě, můžem se stát lepší podporou i pro druhé. 

Propojení

Připomínáme si, že každý člověk zažívá radosti, ale i těžké chvíle, a dělá chyby. Díky sdílení radosti i trápení můžeme porozumět druhým a oni mohou porozumět nám. Nejsme v tom sami. Společně můžeme hledat, jak se inspirovat a podpořit.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE?

  • Jak nebýt k sobě tak tvrdí.
  • Jak zvládat náročné emoce s větší lehkostí.
  • Jak získat motivaci díky povzbuzení místo kritizování.
  •  Praktická cvičení která si můžete dále zkoušet doma.
  •  Stručný přehled vědeckého výzkumu všímavosti a laskavosti.

Sebepřijetí je šestitýdenní kurz založený na klinicky ověřených metodách Mindful Self-Compassion a Mindfulness-Based Compassionate Living. Naučíte se rozvíjet přátelský a laskavý postoj (nejen) k sobě. Získané dovednosti Vám pomohou získat větší lehkost a pohodu v každodenním životě i větší odolnost a stabilitu při zvládání náročných situací. Více se můžete dočíst např. v přehledové studii o sebelaskavosti (v angličtině).

Co sebepřijetí a sebelaskavost je a není

Sebepřijetí není pasivní rezignace
Sebepřijetí neznamená, že se vzdáme naděje, že bychom mohli změnit sebe nebo situaci ve které jsme. V těch situacích, které jde změnit, může sebepřijetí dodat stabilitu a odvahu ke klidné, kreativní a vytrvalé práci na změně. V situacích, které změnit nejde, se mohu naučit prožít obavy, hněv, smutek a truchlení jako přirozenou součást života.  Místo abychom se nechali spoutat zoufalstvím a beznadějí zaměříme se na to, že i neúspěch nebo ztráta nám může přinést nové podněty do života. 

Sebelaskavost není pohodlnost nebo změkčilost
Sebelaskavost neznamená, že utíkáme před nepříjemnými pocity a řešíme své problémy přejídáním a koukáním na seriály. Samozřejmě není nic špatného občas si dát zmrzlinu nebo se podívat na film. Krátkodobá rozptýlení však neřeší dlouhodobé problémy. Když chceme například zlepšit svou fyzickou kondici, vyžaduje to nejprve námahu a nepohodlí. Podobně nám sebelaskavost dává podporu, k dlouhodobému postupnému zkoumání a uzdravování stále hlubších vnitřních zdrojů stresu a nespokojenosti.

Sebelaskavost není sebestřednost
Sebestřednost je sklon starat se především o sebe, o svůj prospěch bez ohledu na druhé. Sebelaskavost naopak propojuje péči o sebe se zájmem o druhé. Teprve pokud se postaráme o své potřeby, můžeme věnovat kvalitní pozornost a péči i druhým lidem. A naopak, pokud máme kapacitu přátelsky se zajímat o druhé lidi, posilujeme sebelaskavost a sebepřijetí.

Sebelaskavost není sebelítost
Sebelítost prožíváme, když jsme se svým trápením sami, ostatní nám připadají mnohem schopnější a tak vzniká dojem, že jsme méněcenní, bezmocní apod.. Sebelaskavost naopak zdůrazňuje, že podobné trápení jako my zažívá spousta a možná i většina ostatních lidí, nejsme proto nějak nenormální nebo pokažení. Nejsme v tom sami a můžeme společně hledat, jak se inspirovat a podpořit.

Obsah setkání

Vše na setkáních je dobrovolné. Na každém setkání se seznámíme s novou složkou Sebepřijetí.  Budeme se např. učit laskavě zvládat emoce, pracovat s vděčností, vnitřním kritikem, vnitřním dítětem a rozvíjet empatii k sobě i k druhým lidem. Naučíme se nové aktivity, meditace, cvičení a hry pomáhající rozvíjet přátelský vztah k sobě a k druhým. Na každém setkání bude dostatek prostoru pro dobrovolné sdílení vašich zkušeností a jakékoliv dotazy.

Kurz nenahrazuje psychoterapii. Na kurzu můžete zmínit kokrétní události z Vašeho života, ale není zde prostor na to, abychom se podrobně a delší dobu věnovali psychickým problémům jednoho člověka. 

- - -

Kurz Sebepřijetí mi pomohl více se v sobě zorientovat a dal návod a tipy, jak pracovat se svými emocemi. Doprovodné texty ke kurzu jsou za mě supr. Nejenže se k daným tématům mohu kdykoliv vrátit, ale poskytují mi i informace, jak funguje lidská psychika. Pomáhá mi to v přijetí sama sebe. Ráda absolvuji kurzy pod Honzovým vedením, protože dokáže vytvořit bezpečný, akceptující prostor. Jana C.

- - -

Sebepřijetí prohloubilo, co jsem se naučila během jiných mindfulness kurzů. Zvlášť přínosné pro mě bylo si uvědomit, že je to hlavně o tom, jak přijímám sama sebe a když jsem já v pohodě tak budou i ti kolem mě (tj. hlavně děti). Také moc oceňuji dobře zpracované materiály s background informacemi. Dobře se mi k nim vrací. Blanka Collis

- - -

Našla jsem řešení, jak pracovat s vnitřním kritikem. Hodně využívám při práci s pocity postup Poznat, Připustit, Prozkoumat, Pečovat. Po cvičení vděčnosti víc vnímám to dobré, co v životě ještě mám. A učím se vidět i úspěchy a svoje silné stránky. Často využívám nahrávky u Honzy na webu. A podklady ke kurzu jsou supr. Helena H.

- - -

Tohle byla asi nejlepší seberozvojová akce, na které jsem byla. Negativa spojená s onlinem vyvažovalo sdílení ve dvojicích. Přišlo mi, ze je tam akorát teorie i praxe, vše na sebe pěkně navazovalo a dávalo smysl. I když se mi nedaří se věnovat cvičením tak pravidelně, jak bych chtěla, semínko sebepřijetí je zasazeno hodně hluboko. Kamila K.

 PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Kurz je vhodný pro každého, kdo má chuť stát se sobě lepším přítelem. Žádná předchozí zkušenost se sebe-lasavostí, mindfulness nebo meditacemi není nutná.

Kurz Všímavé sebelaskavosti je vhodný také jako úvod do klasických osmi-týdenních kurzů Mindfulness (MBSR/MBCT apod.) i jako pokračováním pro ty, kteří už klasickým Mindfulness kurzem prošli. 

Cvičení všímavosti (mindfulness) jsou součástí sebelaskavosti, ale hlavní důraz je kladen na kvalitu laskavého a přátelského postoje. Stejně jako kurzy Mindfulness i kurzy Všímavé sebelaskavosti mohou mít terapeutický efekt, ale nejsou terapií.

Lektor Jan Burian, Ph.D. - psychoterapeut a lektor

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Vytvářím pro Vás tyto stránky a vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů.

Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti. Jako dobrovolník jsem mnoho let pomáhal rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů.

Bydlím v Praze se svou ženou a synem.

... sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Praktické informace

Čas: Vždy úterý večer 18:30 - 21h

Termíny: Sedm setkání vždy v úterý - opět na podzim

Místo: Centrum Paleček, Písecká 17, Praha 3, 5 minut od metra Flora

Cena semináře: Základní 5 800 Kč 

Zlevněný: 4 800 Kč (studenti, důchodci, matky samoživitelky)


Máte-li jakékoliv dotazy,  
napište nám na info@skola21.com

Přihláška