Osmitýdenní kurz všímavé sebelaskavosti

s Kami Dvořákovou

Srdečně vás zveme první běh osmitýdenního kurzu všímavé sebelaskavosti - Program Mindful Self-Compassion (MSC).

Program MCS je klinicky ověřený osmitýdenní kurz, vytvořený americkými psychology Kristin Neffovou a Chrisem Germerem. Naučíte se rozvíjet přátelský a laskavý postoj (nejen) k sobě samým. Získané dovednosti Vám pomohou získat větší lehkost a pohodu v každodenním životě i větší vyrovnanost při zvládání náročných situací.

Těšíme se na Vás.

O ČEM TO BUDE?

V rámci kurzu se naučíte rozvíjet Vaši sebelaskavost a všímavosti. 

Sebelaskavost je o praktikování a prohlubování přátelského postoje k sobě a všem našim emocím, myšlenkám, a prožitkům. V každodenní životě to vypadá úplně jednoduše - učíme se být sami sobě dobrým kamarádem a vnitřně se podpořit v těžkých situacích.

Všímavost Vám naopak pomůže lépe si uvědomovat co prožíváte v každodenních situacích, ať už je to příjemné nebo nepříjemné. Díky tomu se také naučíte uchovávat si odstup od posuzujících myšlenek a automatických reakcí.Vhodné pro všechny muže i ženy bez ohledu na předchozí taneční a pohybové zkušenosti a zkušenosti s terapeutickou prací.

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Naučíte se prožívat každý den s větší radostí a spokojeností. 
 • Osvojíte si techniky a návyky, které vám pomohou lépe zvládat náročné životní situace a selhání.
 • Stanete se sami sobě lepším kamarádem a díky tomu si rozvinete větší kapacitu čelit životním výzvám.
 • Dozvíte se také, jak lépe zvládat každodenní stres a účinněji relaxovat.
 • Poznáte další, podobně naladěné lidi.

Výzkum ukázal, že sebelaskavost souvisí s:

 • větší životní radostí a spokojeností
 • větší jasností a vnitřním klidem ve stresujících situacích
 • vyšší mírou odolnosti
 • jednodušším navazováním a budováním smysluplných vztahů

Náplní kurzu budou témata:

 • V čem spočívá sebelaskavý postoj?
 • Překážky sebelaskavosti
 • Odhalování vnitřního nelaskavého nastavení
 • Zvládání drobných nepříjemností skrze sebelaskavý přístup
 • Zvládání intenzivnějších náročných situací
 • Rozšiřování laskavosti k druhým lidem

Jednotlivá setkání budou mít tři hlavní složky:

1. Sebereflexe a prozkoumávání vnitřní a vnější laskavosti a nelaskavosti, odkud vychází, jak se s nimi spřátelit, a jak jim v klidu naslouchat.

2. Vždy pouze dobrovolné sdílení (ve dvojicích i ve skupině) zaměřené na prožitky a zkušenosti s cvičením laskavosti.

3. Jednoduché aktivity prohlubující přátelský a laskavý postoj v každodenních i náročných situacích.

 PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Kurz je vhodný pro každého, kdo má chuť stát se sobě lepším přítelem. Žádná předchozí zkušenost se sebe-lasavostí, mindfulness nebo meditacemi není nutná.

Kurz Všímavé sebelaskavosti je vhodný také jako úvod do klasických osmi-týdenních kurzů Mindfulness (MBSR/MBCT apod.) i jako pokračováním pro ty, kteří už klasickým Mindfulness kurzem prošli. 

Cvičení všímavosti (mindfulness) jsou součástí sebelaskavosti, ale hlavní důraz je kladen na kvalitu laskavého a přátelského postoje. Stejně jako kurzy Mindfulness i kurzy Všímavé sebelaskavosti mohou mít terapeutický efekt, ale nejsou terapií.

Lektorka Kami Dvořáková

Lektorka mindfulness a sebelaskavosti, vývojová psycholožka a výzkumnice

Kami je vývojová psycholožka a věnuje se projektům zaměřeným na podporu duševní pohody. Nejvíce ji zajímá rozvíjení přirozené lidské kapacity jak být všímavý a laskavý k sobě a ostatním. Po 10 letech studia a práce v USA (Penn State University) se vrátila zpátky do Čech, aby mohla podpořit zavádění kvalitních preventivních programů do českého vzdělávání. Momentálně se zabývá přípravou vědecky podložených psychosociálních programů pro děti a učitele základních škol. Kromě toho se věnuje lektorování seminářů všímavé sebelaskavosti a prevence stresu a syndromu vyhoření. Nejraději má příjemnou společnost, šálek dobrého oolongu a hrátky v přírodě, klidně i všechno najednou.

Praktické informace

8 týdenních setkání (8 x 3h) a jeden celodenní seminář (5 h).

Termíny: Vždy ve středu od 16. 10. do 11. 12. 2019., s výjimkou 13. 11., kdy je pauza)

Víkendové setkání: Sobota 16. 11. 2019 10:00 – 16:30

Čas: 18:00 - 21:00

Místo: Mindfulness Club, U Letenského sadu 6, Praha 7

Cena semináře: Základní 5 800 Kč 

Zlevněný: 3 800 Kč (studenti, důchodci, matky samoživitelky)


Máte-li jakékoliv dotazy,  
napište nám na info@skola21.com

Přihláška