Od vzdoru k porozumění ve vztahu

Dvoudenní seminář Nenásilné komunikace

Zažíváte okamžiky, kdy vás dítě nebo druhý člověk zcela vyvede z rovnováhy tak, že nevíte, jak reagovat?

Upozaďujete někdy sami sebe v zájmu společné pohody? Zažíváte okamžiky bezmoci či zoufalství ve vztahu a nevíte jak to změnit? Chcete se vyhnout manipulaci a nátlaku a nevíte jak?

Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, tak čtěte dál.

Zveme vás na PROŽITKOVÝ a INTERAKTIVNÍ dvoudenní workshop, v němž budeme společně objevovat, jak komunikovat jinak, aby nás podobné otázky už netrápily.

POHLED ZA OPONU

Žijeme v kultuře, v níž mnohé návyky chování směřují k tomu, aby člověk popíral své pocity a potřeby, aby nastavoval světu takovou tvář, o jaké se domnívá, že bude druhými přijata. Důsledkem je, že odpojujeme sami sebe od našich instinktů, které nás chrání, jednáme podle naučených vzorců a připravujeme se tím o duševní pohodu, spokojenost ve vztazích a nakonec i o naše zdraví.

Naše komunikace tak často není jasná, srozumitelná ani propojující.

Vysíláme totiž do prostoru nesoulad mezi vyřčenými slovy a mezi neverbálními signály našeho těla. Na tento nesoulad reagují velice citlivě zejména děti, které vnímají mnohonásobně citlivěji než dospělí dění v jejich těle.

Nesoulad, který vysílá mluvící člověk, dokáže vyvolat v druhém zmatek, úzkost až panické stavy.

Pokud není naslouchající vybaven schopností „číst“ ve svých emocích, což je v naší kultuře málokdo, může být snadno zahlcen napětím, které vyzařuje mluvčí, a vlastní emocionální reakcí. Jeho automatické chování pak může být vnímané jako vzdor, odpor, nezájem nebo agresivní útok. Často jde o chování, které stimuluje zvýšení reaktivity na druhé straně. Začarovaný kruh se uzavírá a konflikt se prohlubuje. 

TO HLAVNÍ, CO SI MŮŽETE ODNÉST

 • Porozumět vlastním emocím a identifikovat své potřeby

 • Utvářet empatický kontakt s tím druhým

 • Vyjádřit svou vnitřní pravdu způsobem, který snižuje riziko konfliktu

 • Tvořit rovnováhu v komunikaci a ve vztazích

 • Pečovat o vlastní autonomii a nenarušovat prostor těch druhých

 • Být respektujícím a respektovaným rodičem, partnerem, či kolegou

 • Vrátit život do komunikace a vztahů

PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Setkání může být velmi přínosné pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s dětmi.

 • Pro rodiče i prarodiče

 • Pro učitele a vychovatele

 • Pro všechny, kteří chtějí posílit svou vlastní sebeúctu

 • Pro všechny, kteří se touží s kýmkoliv dorozumět bez nátlaku

O ČEM TO BUDE?

Změna je možná vždy.

Stačí k ní odhodlání respektovat vlastní pocity a potřeby, začít si je UVĚDOMOVAT, dovolit si je PROŽÍVAT a PRAVDIVĚ/UPŘÍMNĚ je vyjadřovat s úctou k ostatním.

Navázání kontaktu se sebou, s vlastními pocity a potřebami, a jejich vyjádření tvoří první část workshopu.

Abychom utvářeli v komunikaci rovnováhu a soulad, potřebujeme kromě respektu k vlastním potřebám projevit upřímný zájem i o potřeby druhého. Zaměříme se tedy na to, jak se naučit SLYŠET a POJMENOVAT pocity a potřeby druhého. Položíme základy EMPATICKÉMU KONTAKTU, jehož všechny přínosy se dají těžko vystihnout v několika větách.

Za všechny snad alespoň jeden. Ve vztahu k dítěti posiluje empatická komunikace jeho vlastní schopnost vyjádřit své pocity a to, co je pro něj v danou chvíli důležité, způsobem, který je respektující a srozumitelný. Posilujeme tak jeho schopnost skutečně prožít a tím i zvládnout jakkoliv náročnou nebo bolavou životní situaci bez zablokování se nebo potlačení a somatizování emocionálního stresu. Posilujeme tak významně jeho emoční inteligenci a schopnost skutečné socializace prosté všech závislostí.

EMPATIE a UPŘÍMNOST jsou doslova živnou půdou pro mezilidské vztahy.

Nahrazují prázdnotu ve vztahu životem, blízkostí a propojením. Posilují základní atributy mezilidského vztahu - důvěru a bezpečí.

JAK VYPADÁ WORKSHOP?

Workshop je prožitkový a interaktivní, což znamená, že teorie zabírá minimum času a je ilustrována mými osobními příklady a prožitky.

Pracujeme v bezpečí malé skupiny lidí.

Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí procesu je i sdílení prožitků a zkušeností s celou skupinou, které jednak napomáhá prohloubení prožitku a uvědomění, a jednak je inspirací pro druhé.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

Lektorka Helena Kurzweilová

Jsem kouč, lektor, facilitátor. Mám ráda tanec, pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž mají lidé jasno o své jedinečnosti a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj. Tím, co umím, dávám této vizi život.

Cítím se jako průvodkyně světem emocí a potřeb. Fascinuje mě moudrost lidského těla a těší mě ji objevovat. Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. Obojí je těsně spjaté s naším emocionálním světem, tedy s naším tělem. Na cestu do vnitřní džungle si se sebou beru spolehlivé průvodce, jakými jsou Nenásilná komunikace nebo Focusing.

Praktické informace

Termín: 6.6.–7.6.2020

Čas: oba dny 09:30 - 17:30

Místo: KC Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5

Cena semináře: 3600 Kč

Kurz organizačně zajišťuje Jarmila Klimešová. Máte-li jakékoliv dotazy organizačního charakteru, obraťe se prosím na ni: jarmilaklimesova@gmail.com, 732 552 575.


Přihláška

Jakékoli dotazy k organizaci semináře, přihlašování a platbám směrujte na

jarmilaklimesova@gmail.com
+420 732 552 575