Nenásilná komunikace

základní kurz

Slovy vyjadřujeme to, co prožíváme v těle.

Chcete umět vyjadřovat jasně a upřímně, co se ve vás děje? Toužíte lépe porozumět tomu, co se odehrává za slovy toho druhého? Podpora vzájemného dorozumění i porozumění jsou stěžejní témata konceptu Nenásilné komunikace.

Přijďte si je zažít na náš kurz.

Co Vám kurz přinese:

✔ Propojení těla a mysli
✔ Pozorování bez souzení
✔ Vědomé zacházení s emocemi a potřebami
✔ Porozumění sobě i druhým v emocionální rovině
✔ Vyjadřování se bez kritiky
✔ Uvědomit si, co opravdu chci
✔ Vyjádřit jasně svá přání
✔ Komunikovat vědomě

Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i v celém našem životě.

„Můj život jsem postavila pevně na nohy poté, co
jsem začala používat přístup Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace. Shledávám ho mimořádně užitečným pro schopnost život prožít a užít si ho, proto ho sdílím s ostatními. Mým záměrem je především vytvořit bezpečný prostor pro praktické vyzkoušení toho nejzákladnějšího, co koncept Nenásilné komunikace nabízí, a vytvořit tak východisko pro jeho uvedení do života.“

Helena Kurzweilová - lektorka workshopu

Co vás čeká

Postupně projdete čtyřmi kroky nenásilné komunikace: pozorování - pocity - potřeby - prosba.

Tyto kroky tvoří vnitřní opěrnou strukturu komunikace, jejímž záměrem je se skutečně dorozumět, vytvářet zdravé vztahy, v nichž je závislost nahrazena vzájemností a snaha ovládat druhé upřímností a empatií.

Automatické, dávno naučené reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikt, se stanou předmětem vaší pozornosti a společně budete ověřovat jiné možnosti jak jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vnitřního porozumění.

Zaměříte se na odlišnosti mezi automatickým hodnocením a posuzováním a schopností stát se pozorovatelem událostí i sama sebe. Usnadní vám to vymanit se z domněnek a lpění na myšlenkách.

Hodně pozornosti budete věnovat vnímání vašeho těla a jeho vnitřní inteligenci. Budete se učit rozpoznat a pojmenovat vaše emoce a potřeby. Tyto schopnosti pomáhají oddělit se od závislosti na myšlenkových procesech a přinášejí nový pohled na situaci. Umožňují situace prožívat a učit se z nich, ne je pouze interpretovat. Současně uvolňují uvnitř nás prostor potřebný pro kreativní myšlení a nacházení nových řešení.

Postupně prohloubíte kontakt s vašimi potřebami i potřebami druhých lidí, což vám otevře více možností, jak se v určité situaci zachovat. Zaměříme se na vaši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem to, co potřebujete od druhých. V řeči nenásilné komunikace jde o prosbu, která nám výrazně pomáhá navzájem se dorozumět.

Jak vypadá workshop

Workshopy jsou především záležitostí praktického zkoušení a objevování. Součástí jsou i aktivity zaměřené na prohloubení naší všímavosti, usnadnění kontaktu s tělem a vnímání emocionální složky našeho bytí.

Teorie zabírá minimum času a je ilustrována osobními příklady a prožitky.

Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových
schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí je i sdílení prožitků a zkušeností.

Během všech aktivit dochází ke společnému zvědomování principů nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

Lektorka Helena Kurzweilová

Jsem kouč, lektor, facilitátor. Mám ráda tanec, pohyb, hory, vzduch a lidskou nenásilnou upřímnost. Sním o světě, v němž mají lidé jasno o své jedinečnosti a jejich cílem je proto spolupráce, ne boj. Tím, co umím, dávám této vizi život.

Cítím se jako průvodkyně světem emocí a potřeb. Fascinuje mě moudrost lidského těla a těší mě ji objevovat. Podobně velké dobrodružství pro mě představuje i naše komunikace a lidské chování vůbec. Obojí je těsně spjaté s naším emocionálním světem, tedy s naším tělem. Na cestu do vnitřní džungle si se sebou beru spolehlivé průvodce, jakými jsou Nenásilná komunikace nebo Focusing.

Varianty workshopu

Obě varianty jsou obsahově, rozsahem i cenově shodné.

1) víkendovka

Workshop nabízíme ve dvou variantách. Jednou je intenzivní víkendové setkání. Strávíme společně sobotu i neděli mezi 9:30 a 17:30.

Termíny: (sobota a neděle)
23.5. - 24.5. 2020 Mindfulness Club, U Letenského sadu 6, Praha 7

2) kurz

Druhá varianta má podobu série šesti večerních workshopů, z nichž každý trvá 2,5 hodiny (18:15 –
20:45). Setkání se konají po 2 týdnech.

Termíny: (pondělní večery 1x za 14 dní)
9.3. až 18.5. 2020 DDM Praha 2, Slezská 21, KLUBOVNA

Cena

Cena celé série šesti workshopů nebo víkendového setkání je 3400 Kč.

Platba převodem po přihlášení níže.
Peníze by neměly být problém. Pokud jsou, nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz, ozvěte se nám.

Přihláška

Máte již zkušenost s konceptem Marshalla Rosenberga? Rozumíte a zažili jste, na nějakém workshopu nebo ve vlastním životě, co obnášejí čtyři kroky Nenásilné komunikace a rádi byste tyto principy dále rozvíjeli? Podívejte se na naše Tréninkové skupiny Nenásilné komunikace!  

Jakékoli dotazy k organizaci semináře, přihlašování a platbám směrujte na email
jarmilaklimesova@gmail.com nebo telefon 732 552 575