Dokážete si představit,
co s vaším životem udělá 8 měsíců, které věnujete sami sobě?

Kapacita je již naplněna.
Můžete se přihlásit mezi zájemce o další ročník.

Budete vědět jako první, až spustíme přihlašování.
Cyklus začne v říjnu 2021.

.

Získáte dlouhodobou podporu. Změna se neděje ze dne na den. Pusť se s námi do opravdové transformace. 

„Rozpuštění a upevnění jednoho mentálního návyku trvá minimálně 21 dní.“ Dr. Maxwell Maltz

Výběr technik a jejich propracovaná návaznost vám umožní získat vhledy do svého života, které vám umožní změnu nejen snít, ale žít.

Na tvé cestě tě podpoří
6 výjimečných lektorů.

Jan Benda, Lukáš Langer, Jan Bím, Pavel Moric, Šimon Grimmich a Michaela Cmíralová

Dopřej si zastavení a porozumění.

Jen z klidu vychází jasné a uspokojivé příští kroky. Pocit přehlcenosti je nová metla 21. století. Neobětuj dlouhodobé sny za krátkodobé potěšení. 

Díky pravidelnosti a skupině nespadneš do starých kolejí.

Podrží tě ve chvílích, kdy ti běžně dochází síly, odhodlání nebo motivace. Kapacita cyklu je pouze 12 účastníků.

„Už u původních kmenů byl úspěšný průchod životní změnou založen na skupině,

která držela pohromadě a ve které si lidé věřili, podporovali se a byli si blízcí. Tento pocit v dnešní době není snadné zažít, přitom je jedním ze zásadních nástrojů k osobní proměně.” 

Michaela Cmíralová 
tvůrce cyklu

Využíváme to nejefektivnější,
co různé kultury k seberozvoji nabízí.  

Cyklus obsahuje výjimečnou kombinaci technik a lektorů s širokým rozsahem od západní vědecké psychologie a koučingu, přes starodávná východní učení o mysli až po původní přechodové rituály.

Co vám cyklus dá?

Neposilujeme vaše znalosti,
posilujeme VÁS.

Naučíte se pozorněji si všímat, co se ve vás děje (Mindfulness) a zároveň být sami sebou (Self Compassion, Sebelaskavost). Nahlédnout a pustit nefunkční vzorce, které vám opakovaně ve vašem životě zabraňují ve spokojenosti (vybrané techniky psychoterapie C.G. Junga, archetypy, Well-being, pozitivní psychologie). 

Posílíte to, co vám v životě už funguje. Nahlédnete hlouběji vaši celoživotní vizi a budete mít možnost pracovat se svými osobními hodnotami (Soul Craft, hledání vize, mapa života). 

Vše integrujete do každodenního života (koučink, motivace). Také si dopřejete pravidelný večer sami pro sebe, kde na chvíli opustíte každodenní stres, vydechnete a umožníte si tak získat nadhled.


Komu je cyklus určen? 
Těm, kteří chtějí:

  • otevírat svůj potenciál, sami sobě o něco lépe rozumět, sebevědomě si za sebou stát
  • nepodléhat přehlcení, dopřát si zastavení v turbulentní době, zklidnění, čas pro sebe a tím podpořit kvalitu a pevnost svých budoucích kroků
  • nahlédnout, co nám brání žít své sny naplno a nutí nás opakovat nefunkční postupy
  • tvořit a udržovat spokojené a upřímné mezilidské vztahy
  • podpořit ve svém životě jasný směr, radost a hlubokou vnitřní motivaci

Jak to bude probíhat?

Scházet se budeme pravidelně 2x do měsíce, vždy večer od 18.30 do 21.30 v Praze v malé skupině limitované na 12 účastníků. Pracovat budete postupně se všemi 6ti lektory v propracované návaznosti témat a technik, které vám umožní, ponořit se hlouběji do sebe, najít a zpracovat, co je potřeba a vynořit se silnější a uvolněnější.

Počet míst je omezen na 12, abychom zachovali osobní přístup a možnost pracovat do hloubky.


12

účastníků

měsíců péče
a podpory

240

dní
 seberozvoje

15

večerních seminářů

2

víkendové retreaty


Intenzita cyklu je obdobná práci s osobním koučem,
jen jich budete mít k ruce šest.

Představení týmu

Pavel Moric

„Co chcete žít v tom zbývajícím čase, který máte?“

Sedminásobný mistr ČR v karate a zejména kouč pro osobní rozvoj a nalezení vlastního potenciálu, který má více jak 10 000 odškolených lidí. Svým jedinečným přístupem zbavuje lidi vžitých komplexů a učí, jak začít více prožívat a nenechat se sabotovat naší myslí.

Jan Bím

„Byl jsem cestovatelem a ředitelem cestovní kanceláře Adventura. Po letech jsem si ale uvědomil, že chci ještě lepší život.“

Podporuje jednotlivce v hledání jejich individuálního daru, poslání a cesty a v tom, jak je vyjádřit v hmotném světě. Vede doprovázené poutě, celo-týdenní hledání vize, meditační semináře a provází “přechodovými rituály” iniciujícími člověka do jednotlivých etap jeho života.

PhDr. Jan Benda

„Cesta za poznáním sebe sama je tím nejúžasnějším dobrodružstvím, jaké znám. Je to cesta opravdové a nevratné proměny.“

Psycholog, psychoterapeut, kouč, lektor manažerských dovedností jako je komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání, asertivity a zvládání stresu. Vede kurzy zaměřené na sebepoznávání, objevování a rozvíjení vlastního talentu, intuice, emoční inteligence a na využívání focusingu v manažerské praxi. Iniciátor projektu Mindful Business. Má za sebou meditační zkušenosti z půl ročního pobytu v meditačním klášteře.

Lukáš Langer

“Kdo se dívá ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.” C. G. Jung

Psycholog, psychoterapeut, transpersonální kouč, lektor well-being, člen České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii, asistent Mudr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.

Šimon Grimmich

„Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života.“

Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice. Vystudoval filosofii a religionistiku.

Michaela Cmíralová

„Ve škole mě učili, jak pracovat se světem kolem sebe, nikdo mi ale neukázal, jak pracovat s tím, který mám uvnitř. A tak se objevování vnitřního světa stalo mojí vášní.“

Průvodkyně po vnitřní stezce, aktuálně studuje psychologii a psychoterapie v Praze, je lektorkou Cchi-kung Orel v hnízdě, má za sebou semináře a studium v rámci Evropské nadace pro studium šamanismu a vedení slovanských ceremonií a přechodových rituálů. Věnuje se metodám focusing, nenásilné komunikaci a má osobní meditační praxi. Michaela je spolutvůrkyní Školy 21 a platformy Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu.

Co si zažijete

aneb metody se kterými se v rámci cyklu setkáte,
zkušenosti a schopnosti, které si osvojíte

Mindfulness

Rozvinete schopnost vaší pozornosti a všímavosti. 

„Setkal jsem se s řadou učitelů meditace a s řadou tradic, a nakonec jsem vždycky objevil totéž: jde o to být tady, se zájmem, otevřeností a laskavostí. Všechno už tu je. Jen my tu většinou nejsme…“ Šimon Grimmich 

Mindfulness nás učí techniky, které nám pomáhají tady být. Nejdříve nám pomůže všimnout si, jaký postoj zaujímáme k
 tomu, co se právě děje. A také jaký vztah zaujímáme k sobě samým. Dokud bojujeme, dokud odmítáme, dokud se vyhýbáme... nemůžeme být plně přítomní. 

Ve svém výsledku Mindfulness přináší jasnost v
 rozhodování, uvědomění si vlastních potřeb, pocit vyrovnanosti, sílu opřít se sám o sebe a schopnost ustát konfliktní situace.


„Pokud si nevšimneme, co se děje,
nemáme možnost to změnit.“ M.C.

Self Compassion

Prohloubíte laskavost a soucit nejen k sobě samým.

Schopnost uvědomovat si přítomnost sama nestačí, je třeba rozvíjet přátelský, vstřícný, přijímající vztah ke skutečnosti i k nám samotným. Učit se přijímat život takový, jaký je. To neznamená rezignaci, ale první krok k tomu stát se sami sobě nejlepšími přáteli.

Skrze sestavu technik budeme pracovat na naší schopnosti přijímat to, kým jsme. Tato cesta přináší posílení sebedůvěry a sebeúcty. Rozvíjí naši intuici, emoční inteligence a kvalitu našich vztahů.  

“Pokud se soudíme, nezbývá nám čas se obdivovat a radovat.” M.C. 

Stress relief techniky, klid a zastavení

Naučíte se relaxaci, zastavení, zklidnění, jakožto základní nástroj pro uchování životní harmonie a zdraví. 

“Pokud neumíme doplnit síly, naše kroky jsou slabé.” M.C.

Mapa života

Podíváte se, kde se právě teď ve vašem životě nacházíte
a jak jste sem došli.

“Pokud nevíme, kde jsme, nevíme ani kam jít dál.” M.C.

Setkání s vlastními myšlenkami,
emocemi, obrannými mechanismy, potřebami
i
 dlouhodobými postoji.

Zjistíte, jak být pro sebe i druhé srozumitelný.

Hlubinná psychologie

Setkáte se s tím, co je vás hluboce uloženo a možná nahlédnete,
co vás v životě opakovaně brzdí.

Setkáme se s archetypy (dítě, matka, otec), budeme pracovat se symboly a jejich prostřednictvím i se svými vnitřními šrámy. Dostaneme možnost je lépe nahlédnout, pochopit a přijmout. Metody jsou založeny na práci C. G. Junga

"Vaše vize se může stát čistou jen tehdy
podíváte-li se do svého srdce."
C.
 G. Jung

Soul Craft

Pochopíte, kde se na naší cestě životem nacházíte
a co je třeba k dalšímu kroku. 

K úspěšnému projití naší životní změny využijeme učení o člověku a jeho vývojových fázích, jehož autorem je americký psychoterapeut Bill Plotkin. Jeho přístup vnáší do naší moderní uspěchané doby moudrost našich předků, která nám pomáhá opět stanout ve svém středu a otočit pozornost k hodnotám, které do života vnáší hluboký smysl.

Vision quest

Dotknete se hlouběji vaší životní vize.

„Je v nás síla, která nás směřuje, jste s ní v kontaktu?“ M.C.

Integrace vhledů do každodenního život

Na konci cyklu s pomocí kouče integrujete postupně to, na co jste si přišli, do vašeho každodenního života.

Cena
26 000 Kč

Je možné platit ve splátkách a fakturovat na firmu.

Kapacita je již naplněna.
Můžete se přihlásit mezi zájemce o další ročník.

Budete vědět jako první, až spustíme přihlašování.
Cyklus začne v říjnu 2021.

.

Máte otázky?

Ráda Vám řeknu více k cyklu a lektorům
na tel. 724 001 915
nebo emailu: michaela@skola21.com


Konkrétní termíny a Platební podmínky

Termíny setkávání 

Pravidelně středa večer 1x za 14 dnů,
18.30-21.30, místo konání Praha, Studio Pro, Polská 6

Začátek 7. října 2020, středa, společný zahajovací kruh

Všechny termíny:
7.10., 10.10. (celodenní setkání sobota), 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 9. - 10.1. (víkend), 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 23.-25.4. (víkend), 5.5., 12.5.

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 7000 Kč je splatná do 7 dnů od podání registrace. Zbývající část kurzovného 19.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce. 

Na základě individuální dohody je možné částku splácet v měsíčním splátkovém kalendáři s doplacením plné částky do začátku kurzu (7. 10. 2020).

V ceně není ubytování a strava v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování a stravu platit cca 1700 Kč na člověka i se stravou. Částka bude placená na místě přímo ubytovně.

V případě zájmu fakturujeme také na firmu. 

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradu.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kohokoli ze zájemců o cyklus, přičemž se zavazuje vrátit zálohu, popřípadě platbu kurzovného v plné výši, v jaké byla na jeho účet zájemcem zaslána.

Počet účastníků kurzu

Počet míst v cyklu je limitován pouze na 12 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

Podmínky přijetí

  • motivační dopis
  • včasné zaplacení
  • věk 18+
  • dobrý zdravotní a psychický stav umožňující navštěvování kurzů i víkendů
  • cyklus není určen lidem s psychickými poruchami či lidem užívajícím medikaci ovlivňující psychický stav, cyklus nenahrazuje psychoterapii


Sdílejte událost se svými přáteli

Právě otevíráme přihlášky do druhého ročníku Transformačního cyklu! Opět bereme pouze 12 účasníků. Podrobné informace o...

Posted by Škola 21 on Friday, 12 April 2019