Mindfulness
8 týdenní výcvik

s Michalem Dvořákem
od dubna 2018

Proč se zúčastnit?

Mindfulness nabízí cestu k většímu porozumění naší mysli, emocím a vlastního těla. Díky tomu máme možnost být více „nad věcí“ a mít osobní i pracovní život více ve svých rukou.

Mindfulness je vědecký přístup inspirovaný východní filosofií, jehož začátek se datuje do roku 1979. Na UMASS Medical School, pod vedením Jon Kabat-Zinna byl vytvořen ucelený vzdělávací koncept opřený o mnohé výzkumy pozitivních efektů mindfulness na činnnost mozku a ve svém důsledku – na náš osobní a pracovní život.

Přístup využívá široké spektrum technik pro budování všímavosti ke svým vlastním vnitřním procesům (myšlenkám, emocím, fyzickým počitkům) a učí, jak tyto procesy regulovat (jak zvládat neustále běžící myšlenky, stres atd.).

Mindfulness nám nepomáhá měnit svět okolo nás, ale způsob, jakým náš osobní a pracovní svět vnímáme. Mindfulness přispívá k větší mentální kapacitě, vnitřní pohodě, rovnováze a lepšímu vyrovnání se s aspekty současného uspěchaného světa.

Efekty mindfulness

 • Klid, uvolnění, prevence vyhoření
  • zvýšení osobní pohody a spokojenosti
  • snížení stresu a větší schopnost regulovat stres
  • pozitivní zdravotní účinky (zlepšení imunitního systému, snížení krevního tlaku atd.)
  • snížení stálého přemítání a omílání stejných myšlenek
 • Zvýšení pracovního výkonu a efektivity
  • zrychlení zpracování informací a snížení namáhavosti zátěže a rušivých myšlenek
  • zlepšení paměti
  • zvýšená koncentrace
  • zvýšení kreativity a inovace
  • zlepšení vztahů na pracovišti
  • zrychlení reakčního času
 • Rozvoj emoční inteligence

Čemu se budeme věnovat?

 • tělo, mysl, emoce a jejich vzájemná propojenost
 • praktikování všímavých meditací (meditace zaměřená na dech, body scan, meditace v chůzi, všímavá jóga, meditace pěti smyslů, meditace hory…)
 • využití mindfulness v komunikaci – zlepšení kvality mezilidské komunikace a využití mindfulness v obtížné komunikaci (s někým druhým)
 • stres, regulace stresu
 • autopilot v našem jednání
 • mindfulness a jídlo
 • praktické využití přístupu mindfulness v práci i běžném životě

Jak bude výcvik probíhat?

Celkem se jedná o 8 setkání (2, 5 hodiny dlouhých; první a poslední setkání bývají delší – 3 hodiny) a jednoho celodenního setkání (6 hodin), které probíhá mezi šestým a sedmým setkáním.

Setkání jsou postavena na vlastní zkušenosti. Během každého setkání probíhá formální praxe (všímavá meditace), po kterých následují diskuse, ve které si lidé upevňují to, jak meditace všímavosti praktikovat. Součástí setkání bývají i teoretické vstupy k daným tématům, které celou diskusi zasazují do širšího rámce a poskytují lidem potřebné informace.

Mezi setkáními probíhá samostatná praxe. Každý má k dispozici audio nahrávku meditace, kterou praktikuje každý den doma. Některé týdny zahrnují (nad rámec meditace) ještě dodatečné úkoly. Celkově se dá říci, že vám cvičení cca 45 minut denně. K této samostatné praxi se vracíme na každém setkání a diskutujeme, co všechno jste během týdne zažili.

Celodenní setkání (17. 2.): Unikátní prostor, možnost prohloubit svoji praxi ve všímavosti. Během dne si účastníci zpevní a prohloubí dovednosti všímavé meditace. Zároveň si tak zvaně „dobíjí baterky“. Během společných šesti hodin projdeme všechny do té doby představené meditace všímavosti včetně všímavého jezení. Dále si zažijeme zcela nové typy meditací.

Výcvik tedy zahrnuje: vedené všímavé meditace, každodenní praxi a úkoly; skupinovou diskusi zaměřenou na obohacení našeho každodenního života o všímavost; 8 týdnů, kterými vás systematicky budu provázet.

O lektorovi – Michal Dvořák

Vedle své již dvanáctileté praxe lektora teambuildingových a seberozvojových kurzů (Česká cesta, Prázdninová škola Lipnice) jsem absolvoval výcvik mindfulness na UMass Medical School Center for Mindfulness (Massachusetts, USA),

kde v 70. letech vznikl MBSR program (Mindfulness based stress reduction program) pod vedením Jon Kabat-Zinn a Saki Santorelli. Zde jsem absolvoval 8-týdenní MBSR kurz (Rebecca Eldridge) a 8-týdenní MBSR Fundamental (Carolyn West). V rámci této školy jsem navštěvoval pravidelná setkání Mindful Eating (Dr. Judson Brewer). Dále jsem prohluboval své zkušenosti v rámci sedmidenního silent retreat (Insight meditation society, USA). Vedle toho je, mohou velkou praxí můj každodenní život, kde aktivně mindfulness využívám. Absolvoval jsem také pětiletý psychoterapeutický výcvik v systému SUR (2010 – 2015).

5600 Kč

termíny /// od dubna 2018
čas /// 8 večerů vždy od 18 do 20.30 hod, celodenní 6 hodin
místo /// místo upřesníme, centrum Prahy
lektor /// Michal Dvořák
cena /// 5600 Kč
(pokud by vám cena bránila v účasti, ozvěte se nám,
sleva pro studenty níže)


30% sleva pro studenty

Platí pro studenty klasických škol a také účastníky kurzů Školy21.
Pro získání slevy se na kurz můžete přihlásit přes email:

info@skola21.com

„Mezi podnětem a reakcí existuje určitý prostor. V tomto prostoru se nachází naše svoboda a naše moc zvolit si svou reakci. V naší reakci spočívá náš růst a naše štěstí.”
Viktor Frankl

Nehodí se ti termín?

Nech nám kontakt a budeme tě informovat o dalších termínech.

Máš dotaz? info@skola21.com