Moudré tělo, otevřená mysl
Víkendový seminář

s Martinem Švihlou

21. a 22. října, Praha 2

O čem to bude?

Soulad mezi tělem a myslí přináší efektivní využití naší mentální, emoční a fyzické kapacity. Když je naše myšlení, cítění a konání v souladu, vzniká synergický efekt, který mnohonásobně převyšuje kapacitu pouhého intelektu.

Praktické přínosy semináře:

  • Porozumění základním složkám vaší osobnosti – myšlení, emocem a tělu – a jejich spolupráci.

  • Schopnost udržovat pohodu ve vašem vnitřním i vnějším pracovním prostoru (mentální, emoční i fyzická hygiena).

  • Větší vyrovnanost, rozhodnost, jednoznačnost, jasnost projevu…

  • Posílení přirozené autority, tedy schopnosti být sebou samým a zároveň se účastnit okolitého dění.

  • Schopnost spojit se a být v souladu se sebou samým, s tím co je kolem nás i s tím, co nás přesahuje.

Proč přijít?

Soulad mezi tělem a myslí přináší efektivní využití naší mentální, emoční a fyzické kapacity. Když je naše myšlení, cítění a konání v souladu, vzniká synergický efekt, který mnohonásobně převyšuje kapacitu pouhého intelektu. Dostáváme se tím do stavu, který se často označuje jako „napojení“ nebo „proud“ („flow“). Když jsme v této rovnováze, jsme efektivní, jsme v pravém čase na pravém místě a na situace reagujeme přiměřeně a s elegancí. Není to zázrak pro vyvolené, ale kvalita, kterou můžeme trénovat a rozvíjet. Tento seminář vám přinese lepší pochopení vztahů mezi myslí, srdcem a tělem a také nabízí praktické postupy, díky kterým můžete využívat váš plný potenciál.

O lektorovi

Martin Švihla

Martinovy semináře a kurzy jsou kombinací jednoduchého fyzického cvičení, komunikačních technik a psychologických her, čímž oslovují a integrují tělo, srdce a mysl. Jeho oblíbenými tématy jsou rovnováha těla a mysli, práce s emocemi, komunikace a řešení konfliktů nebo pracovní a energetická pohoda. Vede také mužské kruhy.

Martin Švihla je lektorem osobního rozvoje a firemního vzdělávání, vyučuje bojové umění aikido a spoluvytváří několik projektů pro lidi (například kavárnu Bistro Zahrada, lesní školku, aikido klub nebo Prostor 8). V minulosti byl programátorem, vysokoškolským pedagogem, webovým vývojářem i shiatsu terapeutem a všechny tyto zkušenost využívá ve své současné práci.

Nezávisle na tématu kurzu je základním pilířem jeho práce přítomné vědomí a rozvoj lidského potenciálu. Žije principy, které učí. A užívá si to.

Moudré tělo, otevřená mysl
víkendový seminář – 2900 Kč

termín /// 21. – 22. října
čas /// od 9.30 do 16.30 hodin
místo /// Prostor 8, Šmilovského 8 Praha 2 – Vinohrady
cena /// 2900 Kč

+

Úvodní večerní seminář
Být v rovnováze

termín /// 21. a 22. října
čas /// od 18 do 19 hodin
místo /// Prostor 8, Šmilovského 8 Praha 2 – Vinohrady
cena /// 440 Kč (samotný večer)

O celém Cyklu seminářů

Cyklus večerních seminářů Tělo, mysl & život přináší jednoduché techniky pro práci s tělem, emocemi a myslí – prakticky a pro každodenní život. Večery a semináře nabízejí zážitek života v těle i porozumění pro rozum. Různá témata mají jeden záměr: znát lépe sebe samého a tím zlepšit svůj osobní nebo pracovní život.

Co všechno se naučíš?

Během večerů a seminářů Tělo, mysl & život budeme používat jednoduchá fyzická a dechová cvičení, komunikační hry, práci s emocemi i mentální techniky. Cílem této celostní kombinace je soulad mezi tělem, srdcem a myslí a tím větší fyzická i duševní pohoda. Ze seminářů si také odneseme praktické techniky, které můžeme použít v každodenním životě.

Když tyto techniky budete používat, může se stát, že budete více soustředění a zároveň uvolněnější, že budete lépe zvládat emoční i mentální tlaky, které život přináší, budete mít potěšení z toho co děláte a také více energie. Že budete život prožívat radostněji.

Tyto nástroje a techniky mají původ v bojových uměních aikido, tchai-ti nebo systema, v terapeutických přístupech jako je shiatsu nebo čínská medicína a opírají se také o západní fyziologii a psychologii.

Balíček 6 večerů dle vlastního výběru – 2400 Kč

termíny /// níže, vždy ve středu
čas /// od 18 do 21 hodin
místo /// Prostor 8, Šmilovského 8 Praha 2 – Vinohrady
cena /// 2400 Kč (výběr 6 libovolných večerů z cyklu)

Máš dotaz? Ptej se na radek@skola21.com

Termíny večerů z cyklu

říjen
4.10.2017 Být v rovnováze (večer)
21.–22.10.2017 Moudré tělo, otevřená mysl (víkendový seminář)

listopad
8.11.2017 Zvládat život pod tlakem (večer)
25.–26.11. Brána k emocím (víkendový seminář)

prosinec
6.12.2017 Odpočívat a regenerovat (večer a adventní večírek)

leden
10.1.2018 Dosahovat cíle (večer)
27.–28.1.2018 Odpočinek a dostatek energie (víkendový seminář)

únor
14.2.2018 Důvěřovat sebe i druhým (večer)

březen
14.3.2018 Mít jasné hranice (večer)
(datum upřesníme) Od konfliktu ke spolupráci (víkendový seminář)

duben
11.4.2018 Pracovat v pohodlí (večer)

květen
9.5.2018 Vyčistit si hlavu (večer)
(datum upřesníme) Celistvost a život v radosti (víkendový seminář)

červen
6.6.2018 Užívat si života (večer + večírek na konec sezóny)

Máš dotaz? Ptej se na radek@skola21.com