Emoce
zážitkový seminář pro tělo a mysl

s Martinem Švihlou

12.—13. května 2018 9.30—16.30 hodin

Emoce - jak jim rozumět,
jak je zvládat a jak je
kultivovaně komunikovat?

O čem to bude?

Jaká je vaše reakce na nepohodlnou nebo ohrožující situaci? Ukryjete se do bezpečí, nebo děláte “ramena”? Dokážete rozeznat oprávněný strach od zbytečných obav? Dokážete projevit strach nebo hněv, když je potřeba a naopak, dát jim otěže, když vás omezují?

Strach (tréma, úzkost), hněv, smutek, radost i další emoce jsou přirozenou a často užitečnou součástí našich životů.

Na semináři pochopíte význam svých i cizích emocí a naučíte se v nich orientovat tak, abyste se dokázali udržovat v „provozním emočním režimu“. Tedy abyste příliš „neklesali na mysli“, ani zbytečně „nevybuchovali“ a zároveň dokázali využít potenciál kultivovaně projevovaných emocí.

Seminář vás zážitkovým
a praktickým způsobem naučí:

 • vnímat a respektovat své emoce a rozumět jim,

 • zvládat emoce, aby vás limitovaly co nejméně,

 • vnímat cizí emoce a být na nich nezávislý a

 • cvičení a techniky, která vám pomůžou zvládat změny a stres každodenního života.

Co Vám seminář přinese?

 • Seznámíte s radostí, strachem, hněvem a smutkem jako se základními lidskými reakcemi.

 • Začnete rozeznávat své emoce včas a naučíte se posoudit jejich oprávněnost a intenzitu ohrožení.

 • Naučíte se praktické techniky zvládání strachu, trémy a hněvu.

 • Objevíte zdroje, které vám pomůžou čelit stresu v dlouhodobém horizontu.

 • Odhalíte pozitivní stránku strachu a hněvu a naučíte se využívat je pro svůj vlastní rozvoj.

Seminář je určen:

 • všem, kteří jsou ve své profesi nebo osobním životě vystaveni zvýšenému tlaku a napětí

 • všem, kteří cítí, že obavy, strach nebo hněv limitují jejich další růst nebo jejich život

 • všem, kteří se chtějí naučit využívat emoce ve svůj vlastní prospěch

O lektorovi

Martin Švihla

Martinovy semináře a kurzy jsou kombinací jednoduchého fyzického cvičení, komunikačních technik a psychologických her, čímž oslovují a integrují tělo, srdce a mysl. Jeho oblíbenými tématy jsou rovnováha těla a mysli, práce s emocemi, komunikace a řešení konfliktů nebo pracovní a energetická pohoda. Vede také mužské kruhy.

Martin Švihla je lektorem osobního rozvoje a firemního vzdělávání, vyučuje bojové umění aikido a spoluvytváří několik projektů pro lidi (například kavárnu Bistro Zahrada, lesní školku, aikido klub nebo Prostor 8). V minulosti byl programátorem, vysokoškolským pedagogem, webovým vývojářem i shiatsu terapeutem a všechny tyto zkušenost využívá ve své současné práci.

Nezávisle na tématu kurzu je základním pilířem jeho práce přítomné vědomí a rozvoj lidského potenciálu. Žije principy, které učí. A užívá si to.

Emoce (zážitkový seminář
pro tělo a mysl)  

termín /// 12. – 13. května
čas /// od 9.30 do 16.30 hodin
místo /// Prostor 8, Šmilovského 8 Praha 2 – Vinohrady
cena /// 2500 Kč

Máš dotaz? Ptej se na radek@skola21.com