Co může podpořit mladé lidi
na jejich cestě k dospělosti?

Sdílna školy 21

kruh vedený Janem F. Bímem a Lucií Luňáčkovou

Večer o hledání a zažívání dospělosti.​​​
7. listopadu 2017

O lektorech

Jan F. Bím

„Věřím, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom zodpovědný. Věřím, že každý člověk si může v kteroukoliv chvíli v životě vybrat svůj životní postoj a tím zásadně ovlivnit svoji budoucnost.“

Honza Bím je zkušeným průvodcem. Pomáhá nám zorientovat se, čelit nesnázím a sebevědomě kráčet vlastní cestou. Pomocí kruhů, seminářů, meditačních technik nebo přechodových rituálů společně hledáme náš individuální dar, poslání a směr. Za 9 let již uskutečnil přes 1000 doprovázených poutí, během kterých doprovodil stovky klientů, slyšel mnoho různých příběhů a osudů.

„Byl jsem cestovatelem a ředitelem cestovní kanceláře Adventura. Po letech jsem si ale uvědomil, že chci ještě lepší život. Život naplněný službou konkrétním lidem a přitom bez stresů a tlaků vrcholového manažera. Proto jsem se rozhodl koncem roku 2008 opustit "teplé místo" ředitele a vykročit do nejistoty osobní služby lidem, kteří stejně jako já věří, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom zodpovědný.“

Lucie Luňáčková

"Tiše, s porozuměním a bez lpění naslouchám druhým srdcím v radosti i utrpení."

Lucie Luňáčková naslouchá v kruzích, doprovází poutníky na cestách fyzických i duševních, věnuje se mindfulness, přechodovým rituálům a tvorbě mapy života.

"Lucie je průvodkyní do nitra…: Vidí a cítí co nám jinak proklouzne pod prsty a v šumu dní…Sedět s ní v tichu je posunem do ticha vlastního. Její síla dokáže přetvářet věci tak, že nejsou tím, čím byly před tím. Dokáže rozebrat to, co si myslíme, že se rozebírat nemá, abychom pochopili z čeho se to skládá a vážili si nových tvarů, či možností věcí pro nás hotových." Ivo Tříska

"Jsem manželka, dcera, vnučka, starší sestra, nepokrevní dvojče, kamarádka a mnoho dalšího. Umím si užit ticho i hodně šaškovat a obojí mě baví. Hodně často a ráda sedávám v kruzích. Baví mě to tak moc, že se možná jednou v kruh proměním. Provázím přechodovými rituály. Možnost být svědkem překročení z jedné fáze života do jiné přijímám s velkou pokorou. Ráda putuju po svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela. S batohem na zádech a poutnickou holí v ruce se nořím do krajiny a objevuju její i svou hloubku s čím dál větší intenzitou. Postupně se stávám holí, opěrným bodem."

Co říkají účastníci?

Dlouhodobá spolupráce s Janem Bímem (Honzou) je pro mne vždy silná, velice hluboká a důležitá zkušenost. Ve svém životě jsem se zatím nesetkal s nikým, kdo by tak vhodně, skromně a přitom velmi efektivně naplňoval roli mého mentora, podporovatele a v neposlední řadě váženého přítele na takto hluboké duchovní úrovni. Nejde o množství ani frekvenci setkání, ale jejich hloubku a význam pro náš život. S radostí a klidem v srdci mohu upřímně říci, že každé naše setkání s Honzou ve mne zanechá hluboké a transformační myšlenky i zkušenosti, které mají značný význam pro můj osobní i profesní rozvoj. Spolupráci s Janem vřele doporučuji všem, komu vyhovuje klidný, zdravý, bezpečný a vyzrálý přístup člověka, který svou hlubokou životní zkušeností může čerpat nejen z velmi široké teoretické základny, ale též z klíčových životních prožitků.
Adam Svejkovský
Lucie je průvodkyní do nitra…: Vidí a cítí co nám jinak proklouzne pod prsty a v šumu dní…Sedět s ní v tichu je posunem do ticha vlastního. Její síla dokáže přetvářet věci tak, že nejsou tím, čím byly před tím. Dokáže rozebrat to, co si myslíme, že se rozebírat nemá, abychom pochopili z čeho se to skládá a vážili si nových tvarů, či možností věcí pro nás hotových.
Ivo Tříska
Po příjemném a podnětném povídání s Honzou na téma hojnost a proudění financí, jsem si připomněl, kdo jsem, co mám v plánu a co chci dělat. Otevřela se brána do vesmíru a po duhovém mostě ke mě začaly proudit velmi příjemné a zajímavé příležitosti a začal jsem se setkávat s bytostmi, se kterými mám společné záměry a vzájemně si je pomáháme realizovat. Pokud chcete žít šťastný život, poznejte své silné stránky a Vaše plány, co chcete v životě dělat. Pokud nevíte, jak na to, kontaktujte Honzu. Vzpomenete si :-)
Jan

Proč je tento kurz kmenový?

Honza Bím s Lucií Luňáčkovou vám pomohou podívat se na sebe a svůj život s odstupem a tak pochopit souvislosti, které jinak často zapadnou. K tomu využívají své znalosti vývojových fází lidského života a přechodových rituálů. Je mnoho fází, kdy je naše proměna jasná, viditelná i na venek, mění se nám fyzické tělo apod.. Pak jsou ale ty velmi zásadní, které se projeví jen v rámci našeho pohledu na svět. Například opravdová dospělost – prožitek vlastní síly, vyrovnanosti, schopnosti nejen brát, ale s radostí i dávat a sdílet, stát pevně na svých nohou a být smíření s tím, kdo jste teď a tady. Pokud právě k této životní etapě směřujete, jsou tu dva zkušení průvodci touto cestou i zpracování si všech obav a nejistot, které vás během ní mohou brzdit. V rámci základních pilířů naší výuky se dotýkají především schopnosti přijímání a vytváření si vlastní hluboké životní vize.

S jakými technikami se setkáš?

Sdílení v kruhu

Od pradávných dob lidé sdíleli příběhy a naslouchali si v kruhu. V kruhu jsou si všichni rovnoprávní, každému je dán prostor a respekt. Pokud se splní jednoduchá pravidla: mluví jen jeden, ostatní pozorně poslouchají, každý mluví za sebe o svých prožitcích a emocích, příběhy z kruhu se nevynášejí mimo kruh, pak se dosáhne zvláštní atmosféry, která pomáhá všem účastníkům říkat a slyšet otázky a odpovědi z hloubky, ke kterým nemájí obvykle přístup. Někdy je takové setkání léčivé, jindy přijme konsensuální rozhodnutí.

úterý 7.11.2017
300 Kč
později 400 Kč

termín /// úterý 7.11.
čas /// 17 – 21 hod
místo /// Praha – centrum, upřesníme
cena /// 300 Kč (platí pouze do 1.11., později 400 Kč)

máš dotaz? info@skola21.com