Kmenové kurzy

Kurzy, které řeší ta nejpalčivější témata dnešní doby. Zkrátka abychom byli zase v klidu, neprokrastinovali, měli dost energie, byli sami sebou a uměli si to ustát před okolím.

Vycházíme ze zkušeností lektorů, účastníků
i nás samých. Chceš znát naší vizi?

9. 5.

Vyčistit si hlavu 
večerní seminář

Jednoduchá duševní hygiena pro profesionální a osobní život - tak, aby se nám po náročném dni dobře usínalo a ráno jsme vstávali s radostí.

lektor /// Martin Švihla
9. května /// Praha

12.–13. 5.

Emoce  – zážitkový seminář
pro tělo a mysl

Určeno všem, kteří cítí, že obavy, strach nebo hněv limitují jejich další růst a jejich život. Určeno všem, kteří se chtějí naučit využívat emoce ve svůj vlastní prospěch...

lektor /// Martin Švihla
12.–13. května /// Praha

2.–7. 7.

Cesta tam... a zase zpátky
týdenní putování

Na týden odlož pohodlí, sbal si batoh
a vyraž s námi na cestu.

průvodci /// Lucie Luňáčková a Jan Bím
2. – 7. července /// Skokovská poutní stezka

podzim 2018

Nenásilná komunikace
6 večerů k zdravějším vztahům
a blízkosti s lidmi

Konec nedorozumění a konfliktů ve vztazích.
Chceš porozumět vlastním potřebám a umět si je ustát před okolím?
Chceš umět poskytnout empatii druhým i sobě?

lektor /// Helena Kurzweilová
podzim 2018 /// Praha

zima 2019

Mapování kompetencí
Tvoř svůj životní projekt
2 víkendy

Pro ty, kteří potřebují posílit svou sebedůvěru, motivovanost,
akceschopnost a chtějí aktivně tvořit svůj životní projekt.
Nauč se pojmenovat a prezentovat své silné stránky,
ujasnit si svoji životní vizi a naplánovat své další kroky k její realizaci.

lektoři /// Silva Pýchová a Lukáš Kučera
zima 2019 /// Praha

Nedávno například proběhlo :

Odkud a kam jdeš?
večer na cestě
k vědomé dospělosti

Chceš si ustát svojí cestu před ostatními?
Chceš se zbavit nejistoty a strachu?
Vědět zase trochu líp, kdo opravdu jsi?

lektoři /// Jan F. Bím a Lucie Luňáčková
2017 /// Praha

Jak žít v přítomnosti
4 setkání na cestě
ke každodenní spokojenosti

Chceš zažívat klid, být tady a teď, napojit se na to, kdo doopravdy jsi
a získat tak pevný opěrný bod sám v sobě? Chceš se dostat
ze svých myšlenek a mít nadhled a svobodu vlastní volby?

lektor /// Joshi
2017 /// Praha

Být v rovnováze
praktický večer pro větší fyzickou
i duševní pohodu

Jak můžeme pomocí jednoduchých tělesných cvičení získat větší mentální a emoční rovnováhu..

lektor /// Martin Švihla
2017 /// Praha

Diskuzní večery na témata, která nás pálí.
S hosty, kterým to pálí.

Ne vždy je třeba se měnit od základů.
Ozkoušené kurzy s vynikajícími lektory.