Kmenové kurzy

Promyšlená sestava kurzů, které řeší ta nejpalčivější témata dnešní doby. Zkrátka abychom byli zase v klidu, neprokrastinovali, měli dost energie, byli sami sebou, uměli si to ustát před okolím atd.

Vycházíme ze zkušeností lektorů, účastníků
i nás samých. Chceš znát naší vizi?

od 6. 3.

Nenásilná komunikace
6 večerů k zdravějším vztahům
a blízkosti s lidmi

Konec nedorozumění a konfliktů ve vztazích.
Chceš porozumět vlastním potřebám a umět si je ustát před okolím?
Chceš umět poskytnout empatii druhým i sobě?

lektor /// Helena Kurzweilová
od 6. března 2018 /// Praha

od 10. 3.

Mapování kompetencí
Tvoř svůj životní projekt
2 víkendy

Pro ty, kteří potřebují posílit svou sebedůvěru, motivovanost,
akceschopnost a chtějí aktivně tvořit svůj životní projekt.
Nauč se pojmenovat a prezentovat své silné stránky,
ujasnit si svoji životní vizi a naplánovat své další kroky k její realizaci.

lektoři /// Silva Pýchová a Lukáš Kučera
od 10. března /// Praha

duben

Mindfulness
8 týdenní výcvik

Mindfulness nabízí cestu k většímu porozumění naší mysli, emocím a vlastního těla. Díky tomu máme možnost být více „nad věcí“ a mít osobní i pracovní život více ve svých rukou.

lektor /// Michal Dvořák
od dubna 2018 /// Praha

Na podzim již proběhlo:

28. 11.

Odkud a kam jdeš?
večer na cestě
k vědomé dospělosti

Chceš si ustát svojí cestu před ostatními?
Chceš se zbavit nejistoty a strachu?
Vědět zase trochu líp, kdo opravdu jsi?

lektoři /// Jan F. Bím a Lucie Luňáčková
28. listopadu /// Praha

3. 10.

Jak žít v přítomnosti
4 setkání na cestě
ke každodenní spokojenosti

Chceš zažívat klid, být tady a teď, napojit se na to, kdo doopravdy jsi
a získat tak pevný opěrný bod sám v sobě? Chceš se dostat
ze svých myšlenek a mít nadhled a svobodu vlastní volby?

lektor /// Joshi
od 3. října /// Praha

4. 10.

Být v rovnováze
praktický večer pro větší fyzickou
i duševní pohodu

Jak můžeme pomocí jednoduchých tělesných cvičení získat větší mentální a emoční rovnováhu..

lektor /// Martin Švihla
4. října /// Praha

Diskuzní večery na témata, která nás pálí.
S hosty, kterým to pálí.

Ne vždy je třeba se měnit od základů.
Ozkoušené kurzy s vynikajícími lektory.