Odkud a kam jdeš?
4 setkání na cestě k vědomé dospělosti

kmenový kurz vedený Janem F. Bímem a Lucií Luňáčkovou

Nejbližší termín od 11. listopadu 2017
Svobodná škola - Umělecká 6, Praha 7

Přestaň hledat, začni nacházet.

Hledáme smysl života a čekáme, kdy už budeme konečně dospělí. Cítíme nejistotu, když ani jedno nepřichází. Ale třeba si stačí srovnat, kde se vlastně nacházím na cestě životem, kudy jsem sem došel a kam mířím dál. Zjistit, že nejsem sám a jak se sebou můžu pracovat.

Proč?

Dnes pociťujeme silný tlak na výkon, neomezené možnosti a velká očekávání. Měli bychom prý přesně vědět, co chceme, mít smysluplnou práci, umět se sebevědomě prezentovat, mít perfektní vztahy s partnerem i celou rodinou, být komunikativní, ničeho se nebát, mít spoustu energie... A když tato očekávání neplníme, připadáme si nějak méněcenní, v depresi, nejistí, unavení… V tomhle stavu jsme si zvykli žít, ale není to norma a je v silách každého z nás to změnit.

Chceš?

 • Zbavit se nejistoty a strachu?
  Vědět zase trochu líp, kdo opravdu jsi?
 • Mít mapu ke svému životu?
  Když víš, kde jsi, můžeš se rozhodnout, kam jít dál.
 • Ustát si svojí cestu před ostatními?
 • Mít intenzivní zážitek se skupinou otevřených lidí
  a v bezpečném prostředí?
 • A možná i získat široký rozhled, klid a jasnost mysli?

O lektorech

Jan F. Bím

„Věřím, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom zodpovědný. Věřím, že každý člověk si může v kteroukoliv chvíli v životě vybrat svůj životní postoj a tím zásadně ovlivnit svoji budoucnost.“

Honza Bím je zkušeným průvodcem. Pomáhá nám zorientovat se, čelit nesnázím a sebevědomě kráčet vlastní cestou. Pomocí kruhů, seminářů, meditačních technik nebo přechodových rituálů společně hledáme náš individuální dar, poslání a směr. Za 9 let již uskutečnil přes 1000 doprovázených poutí, během kterých doprovodil stovky klientů, slyšel mnoho různých příběhů a osudů.

„Byl jsem cestovatelem a ředitelem cestovní kanceláře Adventura. Po letech jsem si ale uvědomil, že chci ještě lepší život. Život naplněný službou konkrétním lidem a přitom bez stresů a tlaků vrcholového manažera. Proto jsem se rozhodl koncem roku 2008 opustit "teplé místo" ředitele a vykročit do nejistoty osobní služby lidem, kteří stejně jako já věří, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom zodpovědný.“

Lucie Luňáčková

"Tiše, s porozuměním a bez lpění naslouchám druhým srdcím v radosti i utrpení."

Lucie Luňáčková naslouchá v kruzích, doprovází poutníky na cestách fyzických i duševních, věnuje se meditacím, přechodovým rituálům a tvorbě mapy života.

"Lucie je průvodkyní do nitra…: Vidí a cítí co nám jinak proklouzne pod prsty a v šumu dní…Sedět s ní v tichu je posunem do ticha vlastního. Její síla dokáže přetvářet věci tak, že nejsou tím, čím byly před tím. Dokáže rozebrat to, co si myslíme, že se rozebírat nemá, abychom pochopili z čeho se to skládá a vážili si nových tvarů, či možností věcí pro nás hotových." Ivo Tříska

"Jsem manželka, dcera, vnučka, starší sestra, nepokrevní dvojče, kamarádka a mnoho dalšího. Umím si užit ticho i hodně šaškovat a obojí mě baví. Hodně často a ráda sedávám v kruzích. Baví mě to tak moc, že se možná jednou v kruh proměním. Provázím přechodovými rituály. Možnost být svědkem překročení z jedné fáze života do jiné přijímám s velkou pokorou. Ráda putuju po svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela. S batohem na zádech a poutnickou holí v ruce se nořím do krajiny a objevuju její i svou hloubku s čím dál větší intenzitou. Postupně se stávám holí, opěrným bodem."

Co říkají účastníci?

S radostí a klidem v srdci mohu upřímně říci, že každé naše setkání s Honzou ve mne zanechá hluboké a transformační myšlenky i zkušenosti, které mají značný význam pro můj osobní i profesní rozvoj. Spolupráci s Janem vřele doporučuji všem, komu vyhovuje klidný, zdravý, bezpečný a vyzrálý přístup člověka, který svou hlubokou životní zkušeností může čerpat nejen z velmi široké teoretické základny, ale též z klíčových životních prožitků.
Adam Svejkovský
Lucie je průvodkyní do nitra…: Vidí a cítí co nám jinak proklouzne pod prsty a v šumu dní…Sedět s ní v tichu je posunem do ticha vlastního. Její síla dokáže přetvářet věci tak, že nejsou tím, čím byly před tím. Dokáže rozebrat to, co si myslíme, že se rozebírat nemá, abychom pochopili z čeho se to skládá a vážili si nových tvarů, či možností věcí pro nás hotových.
Ivo Tříska
Po příjemném a podnětném povídání s Honzou na téma hojnost a proudění financí, jsem si připomněl, kdo jsem, co mám v plánu a co chci dělat. Otevřela se brána do vesmíru a po duhovém mostě ke mě začaly proudit velmi příjemné a zajímavé příležitosti a začal jsem se setkávat s bytostmi, se kterými mám společné záměry a vzájemně si je pomáháme realizovat. Pokud chcete žít šťastný život, poznejte své silné stránky a Vaše plány, co chcete v životě dělat. Pokud nevíte, jak na to, kontaktujte Honzu. Vzpomenete si :-)
Jan

Proč je tento kurz kmenový?

Honza Bím s Lucií Luňáčkovou nám pomohou podívat se na sebe a svůj život s odstupem a tak pochopit souvislosti, které jinak často zapadnou. K tomu využívají své znalosti vývojových fází lidského života a přechodových rituálů. Je mnoho fází, kdy je naše proměna jasná, viditelná i navenek, mění se nám fyzické tělo apod.. Pak jsou ale ty velmi zásadní, které se projeví jen v rámci našeho pohledu na svět. Například opravdová dospělost – prožitek vlastní síly, vyrovnanosti, schopnosti nejen brát, ale s radostí i dávat a sdílet, stát pevně na svých nohou a být v souladu s tím, kdo jste teď a tady. Pokud právě k této životní etapě směřujete, jsou tu dva zkušení průvodci, kteří s Vámi si mohou tuto cestu sdílet a usnadnit chvíle obav a nejistot, které vás během ní mohou brzdit. V rámci základních pilířů naší výuky se dotýkají především schopnosti přijímání a vytváření si vlastní hluboké životní vize.

S jakými technikami se setkáš?

Sdílení v kruhu

Od pradávných dob lidé sdíleli příběhy a naslouchali si v kruhu. V kruhu jsou si všichni rovnoprávní, každému je dán prostor a respekt. Pokud se splní jednoduchá pravidla: mluví jen jeden, ostatní pozorně poslouchají, každý mluví za sebe o svých prožitcích a emocích, příběhy z kruhu se nevynášejí mimo kruh, pak se dosáhne zvláštní atmosféry, která pomáhá všem účastníkům říkat a slyšet otázky a odpovědi z hloubky, ke kterým nemají obvykle přístup. Někdy je takové setkání léčivé, jindy přinese konsensuální rozhodnutí.

Mapa života

Mapa života je psychologická technika, která umožní pomocí zápisů a kreslení na papír nahlédnout na celý svůj životní příběh, uvidět souvislosti a kritické okamžiky. Kombinuje zprávy z běžného vědomí a z podvědommí, takže umožňuje získat AHA momenty pro současnou situaci. Zásadní je provětrání „osobního životního příběhu“ a vytvoření nového, hladšího příběhu.

Vzpomínková meditace

Pod vedením lektorů se postupně vracíme v čase, napřed jen několik minut, hodin, dní. Postupně se vracíme ve vzpomínkách dále až do dětství. Pak se volají vzpomínky pomocí asociací. Tato technika umožňuje vzpomenout si i na vzpomínky, které si běžně nepamatujeme a máme je z různých důvodů překryté. Pomocí asociačních vazeb můžeme objevit jiný pohled na naši minulost a tím vyhladit svůj osobní příběh.

Vizualizační meditace na setkání s předky

Pod vedením lektorů si účastníci postupně představí svojí krajinu duše a v ní si najdou svoje místo. Do ní postupně zvou všechny své předky. Napřed si představí svoji maminku a tatínka, pak jednotlivé prarodiče. Zvou je postupně k sobě do kruhu na svém místě a nechávají je postavit za sebe. Postupně ve své představivosti volají další předky, až za nimi stojí celá nekonečná pyramida párů muž a žena. Setkání s tuto živou pyramidou předků nám pomůže pochopit, kam nás předci směřují, kterým směrem života můžeme počítat s jejich podporou prostřednictvím genů a předaných návyků a mentálních vzorců. Vytyčují nám kužel, ve kterém se nám půjde dobře, směry, kde to bude obtížné a směry, kterými prostě jít nemůžeme.

od 11.11.2017
3400 Kč
později 3800 Kč

termín /// sobota 11.11, úterky 14.11., 21.11., 28.11.,
čas /// sobota celý den, úterky od 17 do 21 hod
místo /// Svobodná škola - Umělecká 6, Praha 7
cena /// 3400 Kč (platí pouze do 2.11., později 3800 Kč)

Nehodí se ti termín?

Nech nám kontakt a budeme tě informovat o dalších termínech.

máš dotaz? info@skola21.com